Brak treści artykułu

Załączniki:

zawiadomienie Komisja Ogólnospołeczna
zaproszenie: Komisja Programowo - Budżetowa
zaproszenie Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
zaproszenie na sesję