Pracownicy:

Jolanta Półgrabia – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, inspektor BHP, archiwista 

tel.: 43 824 42 27

e-mail: j.polgrabia@powiatzdunskowolski.pl

 

Artur Malec – inspektor ds. obronnych

tel.: 43 824 42 25

e-mail: obrona@powiatzdunskowolski.pl