Pracownicy:


Jolanta Półgrabia - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – kieruje Pionem Ochrony,
tel. 43 824 42 27

e-mail: j.polgrabia@powiatzdunskowolski

Artur Malec - Kierownik Kancelarii Niejawnej
tel. 43 824 42 25

e-mail: obrona@powiatzdunskowolski.pl