Pracownicy:

Jolanta Półgrabia -  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – kieruje Pionem Ochrony,

Artur Malec – Kierownik Kancelarii Niejawnej