Brak treści artykułu

Załączniki:

oświdczenie P. Hanny Iwaniuk członka zarządu V kadencji
oświdczenie P. Feliksa Pacewicza członka zarządu V kadencji
oświadczenie P. Wojciecha Rychlika starosty V kadencji
oświdczenie P. Marcina Łabędzkiego członka zarządu V kadencji
oświadczenie P. Adama Kaczmarka - Radny V kadencji
oświadczenie P. Dariusza Kubiaka - Radny V kadencji
oświadczenie P. Elżbiety Andruszkiewicz- Radna V kadencji
oświadczenie P. Marcina Łabędzkiego - Radny V kadencji
oświadczenie P. Grzegorza Włodarczyka - Radny V kadencji
oświadczenie P. Marcina Rybki - Radny V kadencji
oświadczenie P. Marty Kaczorowskiej- Radna V kadencji
oświadczenie P. Piotra Warchlewskiego -Radny V kadencji
oświadczenie p. Stanisława Szustera - Radny V kadencji
oświadczenie P. Pawła Mataśki - Radny V kadencji
oświadczenie P. Jolanty Witkowskiej- Radna V kadencji
oświadczenie P. Przemysława Strzelczyka - Radny V kadencji
oświadczenie P. Joanny Pawłowskiej - Radna V kadencji
oświadczenie P. Tomasza Ziółkowskiego - Radny V kadencji
oświadczenie P. Feliksa Pacewicza - Radny V kadencji
oświadczenie P. Wojciecha Rychlika - Radny V kadencji
oświadczenie P. Romualda Solarka - Radny V kadencji