UCHWAŁA NR V/170/17
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 w I półroczu 2017 roku.


Załączniki:

Informacja o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2017r
Uchwała Nr V/170/17
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4