informacja z wykonania budżetu za I, II, III, IV kwartał 2017Załączniki:

informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017
informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017
informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017 roku