informacja z wykonania budżetu za I, II kwartał 2017Załączniki:

informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017
informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017