informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017Załączniki:

informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017