W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU.   Starosta Zduńskowolski informuje o wyniku  przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres lat 3 nieruchomości gruntowej, której właścicielem jest Skarb Państwa,  położonej we wsi Mostki, gm. Zduńska Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 106/1 o pow. 2,1894 ha.  ...

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców - ZP.272.2.6.2016 "Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód

dotyczy: zamówienia pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód ” Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców Pytanie (wniosek), które wpłynęło do siedziby Zamawiającego w dniu 16.09.2016 r. (faksem i e-mailem) Treść zapytania (wniosku) : Działając w trybie...

OBWIESZCZENIE

  STAROSTA  ZDUŃSKOWOLSKI   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 j.t. ze zm.) oraz art. 61 § 1, § 4 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia o wszczęciu postępowania w...

Postanowienie nr 293.2016

Zduńska Wola, dnia 20 września 2016 roku AB.6740.2.4.2015   POSTANOWIENIE nr 293.2016   Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016.23 t.j. ze zm.) prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Nr 4.2015, znak: AB.6740.2.4.2015 z dnia  6 października 2015 roku w...

Pozwolenie wodnoprawne Janów Herman drenowania przebudowa

SR.6341.28.2016 O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia  21 września  2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego   Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U....

Informacja z otwarcia ofert - ZP.272.2.8.2016 "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli"

Informacja z otwarcia ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli".  Zamawiający – Powiat Zduńska Wola działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 2015r. Poz. 2164 z...

Odpowiedzi nr 2 na zapytania do SIWZ - ZP.272.2.8.2016 "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli"

Odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli ”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015r....

Informacja o wyniki przetargu - Pratków, działka nr 369

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w celu zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej teren rolniczy – grunt orny, której właścicielem jest Powiat Zduńskowolski,  położonej w m. Pratków, gm. Zduńska Wola, oznaczonej...

Pozwolenie wodnoprawne Zduńska Wola ul. Mostowa Automark ścieki kanalizacja MPWiK

SR.6341.25.2016   O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia 9 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015...

Informacja o wyniki przetargu - Pratków, działka nr 181

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w celu zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej teren rolniczy – grunt orny, której właścicielem jest Powiat Zduńskowolski,  położonej w m. Pratków, gm. Zduńska Wola, oznaczonej...

Pozwoleni wodnoprawne Zduńska Wola ul. Karsznicka urządzenie wodne, ścieki

SR.6341.26.2016  O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r....

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - ZP.272.2.8.2016 "Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli"

Odpowiedź na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli ”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r....

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP.272.2.7.2016

 Zduńska Wola, dn. 17.08.2016r.   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 301335 - 2016 z dnia 2016-08-17 r. Zduńska Wola: OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu   INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 300819 Data: 11/08/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Zduńskowolski, Krajowy numer...

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Starosta Zduńskowolski ogłasza przetarg na dzierżawę na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej we wsi Mostki gmina Zduńska Wola, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie przetargu  ustnego nieograniczonego   Położenie nieruchomości Księga wieczysta Nr działki Powierzchnia ...

Pozwolenie wodnoprawne Miasto Łódź ul. Kolumny urządzenia

SR.6341.13.2016 O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego   Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r....

Pozwolenie wodnoprawne Suchoczasy Jan-Pol ścieki

SR.6341.24.2016 O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r....

Pozwolenie wodnoprawne Choszczewo Megawat drenowania przebudowa

SR.6341.23.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Zduńskowolskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U....