W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości

Symbol Wydziału: SPK
ul. Getta Żydowskiego 4a, 98-220 Zduńska Wola
Tel./ fax +48 43 672 29 52
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30 
 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji Kultury i Sportu - Magdalena Szymczak
 
Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu zajmuje się: realizacją zadań dotyczących promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej; przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wspieraniem rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. Wydział  podejmuje również działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości, samo zatrudnienia oraz ułatwiania startu i pomocy nowotworzonym przedsiębiorstwom.
 
 
Stanowisko ds. pomocy społecznej 
Inspektor - Beata Kucharska
 
Realizowane zadania:
1) sprawy z zakresu pomocy społecznej, nadzór nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, oraz pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) Planowanie i kontrola wykorzystania przyznanych dotacji dla powiatowych placówek pomocy społecznej, 
3) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem regulaminów organizacyjnych i zmian regulaminów organizacyjnych powiatowych placówek pomocy społecznej, 
4) Analizowanie sprawozdań składanych przez powiatowe placówki pomocy społecznej, w szczególności z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie zduńskowolskim, powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów naprawczych, 
5) Prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, 
6) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i prowadzeniem placówek pomocy społecznej, 
7) Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów,
8) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
9) Prowadzenie spraw związanych z nadaniem oraz zmianami statutów powiatowych placówek pomocy społecznej,
10) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
11) Prowadzenie spraw związanych z realizacją PFRON.
12) Obsługa interesantów oraz przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie powierzonych zadań.
 
Stanowisko ds. zdrowia oraz współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli 
Główny specjalista – Barbara Lisik
 
Realizowane zadania: 
1) Nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli
2) sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Zgromadzenie Wspólników nad Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Sp. z.o.o. w Zduńskiej Woli,
3) Sprawy z zakresu ochrony zdrowia.
4) Opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym, 
5) Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, 
6) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, 
7) Opracowanie harmonogramu godzin pracy i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu,
 
Stanowisko ds. wspierania przedsiębiorczości oraz współpracy z inwestorami. 
Pomoc Administracyjna - Justyna Mataśka
 
Realizowane zadania - sprawy z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym, działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości, samo zatrudnienia, ułatwiania startu i pomocy nowo tworzonym przedsiębiorstwom. 
1) Prowadzenie i promowanie oferty inwestycyjnej Powiatu, 
2) Sprawy związane z akcjonariatem Powiatu Zduńskowolskiego w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
3) Nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi, krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie Powiatu,
4) Prowadzenie bieżącej współpracy z podmiotami gospodarczymi na terenie Powiatu,
5) Systematyczne monitorowanie sytuacji gospodarczej powiatu i procesów w niej  zachodzących,
6) Organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie merytorycznym 
7) Współpracę z innymi organizacjami (samorządowymi, prywatnymi, pozarządowymi, itp. w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu,
8) Aktywnego wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw,
9) Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i  Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu, w zakresie powierzonych obowiązków.
 

1.   

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane