Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy: 
Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.397)
 
 
Starostwo Powiatowe
w Zduńskiej Woli
ul. Złotnickiego 25
Tel. (043) 824-42-10 w. 222
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Godziny Pracy Biura: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30
 
 
Podstawowe informacje: 
Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy, które posiadają wartość, za wyjątkiem:
· rzeczy znalezionych w budynkach publicznych lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności, a także w środkach transportu publicznego - znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego,
· paszportów (i innych dokumentów podróży) - znalazca zobowiązany jest oddać paszport do biura paszportowego,
· sprzętu i ekwipunku wojskowego oraz dokumentów wojskowych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-badawczej - znalazca zobowiązany jest oddać rzeczy (lub zgłosić znalezienie w przypadku materiałów niebezpiecznych) na najbliższym posterunku policji. 
Osoby, które znajdą na liście zgubione przez siebie przedmioty mogą je odebrać pod warunkiem dokładnego określenia ich wyglądu i podania cech świadczących, że przedmiot jest ich własnością.
Jeżeli właściciela znalezionego przedmiotu można określić, np. w przypadku samochodu czy legitymacji studenckiej, otrzymuje on stosowne zawiadomienie. W takim przypadku przedmiot jest przechowywany w biurze przez jeden rok.
Jeżeli właściciel przedmiotu złożonego w biurze jest nieznany, urzędnicy mają obowiązek przechowywania znaleziska przez dwa lata.
W obu przypadkach, jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w wyżej określonych terminach, przechodzą na własność skarbu państwa i są sprzedawane na licytacji organizowanej przez Urząd Skarbowy. W niektórych przypadkach właścicielem przedmiotu może stać się także jego znalazca.
 
 
Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych: