W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

UCHWAŁA NR VI/103/20

UCHWAŁA NR VI/103/20                                                                                                                                            ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 02 czerwca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                         (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz  
z 2020 r. poz. 284), w związku z Programem Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjętego uchwałą Nr XIV/77/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 29 listopada 2019 roku, Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala , co następuje:                                                                                                                                                                                                      
            § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i wolontariacie na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl. 

Załączniki

Oświadczenie pdf, 130 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane