W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

ZAPROSZENIE


dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
W związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy osób do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.
 
Zgłoszenia (załącznik nr 1) do udziału w komisji można składać do dnia 11.06.2019 r. do godz. 12:00 osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 lub przesłać pocztą na ww. adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty na wsparcie realizacji w 2019 r. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ".

UWAGA: W skład komisji konkursowej nie mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), biorące udział
w konkursie.

Członka Komisji Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wyłoni spośród kandydatów na podstawie losowania. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 
Administratorem danych osobowych kandydatów będzie Powiat Zduńskowolski – Starosta Zduńskowolski. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Kandydat ma prawo dostępu, żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania jego danych. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Adam Kubiak – tel: (0-43) 824-42-26. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane