Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.18.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”

nr sprawy IF.272.18.2019

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zduńska Wola, dn. 23.08.2019 r.IF.272.18.2019


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


            Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie Opisu Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym poniżej 30 tys. euro pn. „Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Paczka Centrum Artystyczne Agnieszka Cygan, ul. Zgierska 42A, 91-059 Łódź.       

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

 - kryterium wyboru – cena ofertowa – waga 100% - liczba punktów: 10.

Cena ofertowa brutto wynosi 65 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 października 2019 r.


Uzasadnienie faktyczne i prawne

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w OWZ, tj. cena ofertowa (waga 100%). Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny.

            Zgodnie z pkt 3 rozdziału VIII OWZ – spośród ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w OWZ, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium.

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona następująca oferta:


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena ofertowa

(waga 100%, skala 10 pkt)

1

Paczka Centrum Artystyczne Agnieszka Cygan, ul. Zgierska 42A, 91-059 Łódź

10,00 pkt

Treść

IF.272.18.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(o wartości poniżej 30 tys. euro)


Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski


Kryteria wyboru ofert będą następujące:

cena ofertowa  - 100 %

Wykonawcy winni spełniać wymagania narzucone w Opisie Warunków Zamówienia. OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, dodatkowo otrzymać go można w pok. nr 12, w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 28 października 2019 r.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 21.08.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 21.08.2019 r. godz. 10:30.

Załączniki

OWZ pdf, 5.43 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij