Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.18.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IF.272.18.2019

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zduńska Wola, dn. 23.08.2019 r.IF.272.18.2019


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


            Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie Opisu Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym poniżej 30 tys. euro pn. „Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Paczka Centrum Artystyczne Agnieszka Cygan, ul. Zgierska 42A, 91-059 Łódź.       

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

 - kryterium wyboru – cena ofertowa – waga 100% - liczba punktów: 10.

Cena ofertowa brutto wynosi 65 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 28 października 2019 r.


Uzasadnienie faktyczne i prawne

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w OWZ, tj. cena ofertowa (waga 100%). Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny.

            Zgodnie z pkt 3 rozdziału VIII OWZ – spośród ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w OWZ, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium.

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona następująca oferta:


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena ofertowa

(waga 100%, skala 10 pkt)

1

Paczka Centrum Artystyczne Agnieszka Cygan, ul. Zgierska 42A, 91-059 Łódź

10,00 pkt

Treść

IF.272.18.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(o wartości poniżej 30 tys. euro)


Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

Kompleksowa organizacja uczestnictwa delegacji Powiatu Zduńskowolskiego w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym w roku 2019, w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski


Kryteria wyboru ofert będą następujące:

cena ofertowa  - 100 %

Wykonawcy winni spełniać wymagania narzucone w Opisie Warunków Zamówienia. OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, dodatkowo otrzymać go można w pok. nr 12, w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do 28 października 2019 r.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 21.08.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 21.08.2019 r. godz. 10:30.

Załączniki

OWZ pdf, 5.43 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij