Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ZP.272.9.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Dostawa sprzętu sportowego w postaci rowerów z osprzętem i kijków nordic walking”

nr sprawy ZP.272.9.2019

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zduńska Wola, dn. 12.08.2019 r.ZP.272.9.2019


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa sprzętu sportowego w postaci rowerów z osprzętem i kijków nordic walking”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


            Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie Opisu Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym poniżej 30 tys. euro pn. „Dostawa sprzętu sportowego w postaci rowerów z osprzętem i kijków nordic walking” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: P.H.U. ONBEST Janina Florkiewicz, ul. Wojska Polskiego 85A, 21-550 Terespol.

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

 - kryterium wyboru – cena ofertowa – waga 100% - liczba punktów: 10.

Cena ofertowa brutto wynosi 30 890,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

Termin realizacji: do 15 września 2019 r.


Uzasadnienie faktyczne i prawne

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w OWZ, tj. cena ofertowa (waga 100%). Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny.

            Zgodnie z pkt 3 rozdziału VIII OWZ – spośród ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w OWZ, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium.

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena ofertowa

(waga 100%, skala 10 pkt)

1

P.H.U. ONBEST Janina Florkiewicz, ul. Wojska Polskiego 85A, 21-550 Terespol

10,00 pkt

2

Konrad Nyk ROWERUS, 43-200 Pszczyna, ul. Ogrodowa 31B

5,37 pkt

3

P.H.U. „KOLARZ” Elżbieta Chudowska, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 27A

3,55 pkt

Treść

ZP.272.9.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(o wartości poniżej 30 tys. euro)
Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
„Dostawa sprzętu sportowego w postaci rowerów z osprzętem i kijków nordic walking”

 

Kryteria wyboru ofert będą następujące:

Cena ofertowa – 100%

Wykonawcy winni spełniać wymagania narzucone w Opisie Warunków Zamówienia. OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl. Dodatkowo otrzymać go można w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 4.


Termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: do 15.09.2019 r. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 8 (sekretariat) do dnia 18.07.2019 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert: 18.07.2019 r. godz. 11:30.

Załączniki

OWZ pdf, 5.38 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij