Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

OR-II.273.53.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

nr sprawy OR-II.273.53.2018

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zduńska Wola, dn. 19.12.2018 r.


OR-II.273.53.2018


Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 30 tys. euro pn. „Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


           Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie Opisu Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym poniżej 30 tys. euro pn. „Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 2 złożoną przez „BIURPAP” J.M.G. Figińscy Sp. J., 91-341 Łódź, ul. Brukowa 28.  

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

 - kryterium wyboru – cena ofertowa – waga 100% - liczba punktów: 10.

Cena ofertowa brutto wynosi 91 767,79 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 79/100).

Termin realizacji: do 31 grudnia 2019 r.


Uzasadnienie faktyczne i prawne

           Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w OWZ, tj. cena ofertowa (waga 100%). Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium oceny.

           Zgodnie z pkt 2 rozdziału VIII OWZ – spośród ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i spełniających wymogi określone w OWZ, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w powyższym kryterium.


Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone ponadto następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena ofertowa

(waga 100%, skala 10 pkt)

1

„CORRECT” E. Mikas, J. Mikas Spółka Jawna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Lawendowa 12/14

9,74 pkt

Treść

OR-II.273.53.2018


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(o wartości poniżej 30 tys. euro)

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


Kryteria wyboru ofert będą następujące:

cena ofertowa   100 %

Wykonawcy winni spełniać wymagania narzucone w Opisie Warunków Zamówienia.
OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, dodatkowo otrzymać go można w pok. nr 5, w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia:

- od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.


Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 18.12.2018 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. godz. 10:30.

Załączniki

OWZ pdf, 4.51 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij