Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.273.1.38.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją w ramach projektu „e-Powiat Zduńskowolski

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IF.273.1.38.2018

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Powiat Zduńskowolski zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją w ramach projektu „e-Powiat Zduńskowolski” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o., ul. Woronicza 31/250, 02 – 640 Warszawa Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: - kryterium wyboru jakim była cena 100% ilość punktów: 10; Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w OWZ, tj. cena (waga 100%). Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.
Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(o wartości poniżej 30 tys. euro)
Powiat Zduńskowolski zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Dostawa systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją w ramach projektu „e-Powiat Zduńskowolski” w ramach projektu pn. „e-Powiat Zduńskowolski”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Kryteria wyboru ofert, jednakowe dla wszystkich części, są następujące: Cena ofertowa – 100% (skala punktów – 10)
Termin realizacji Realizacja dostawy system zarządzania relacyjną bazą danych wraz z licencją w terminie nie dłuższym niż do 14.12.2018 r.
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat do dnia 06.12.2018 r. godz. 09:00.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij