Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Dostawa systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją w ramach projektu „e-Powiat Zduńskowolski

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Dostawa systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją w ramach projektu „e-Powiat Zduńskowolski”

nr sprawy IF.273.1.33.2018

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT

unieważnienie

unieważnienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zamawiający Powiat Zduńskowolski, zawiadamia, iż unieważnia postępowanie pn.„ Dostawa systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją w ramach projektu
„e-Powiat Zduńskowolski” prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pozaustawowego (wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro) prowadzonego zgodnie z „Instrukcją udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego”.


Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.11.2018r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(o wartości poniżej 30 tys. euro)

Powiat Zduńskowolski zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „„Dostawa systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją w ramach projektu „e-Powiat Zduńskowolski” w ramach projektu pn. „e-Powiat Zduńskowolski”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kryteria wyboru ofert, jednakowe dla wszystkich części, są następujące:
Cena ofertowa – 100% (skala punktów – 10)

Termin realizacji


Realizacja dostawy system zarządzania relacyjną bazą danych wraz z licencją w terminie nie dłuższym niż do 01.12.2018 r

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat do dnia 23.11.2018 r. godz. 09:00. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij