Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

OR.-II.273.57.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przedmiotem zadania jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.

nr sprawy OR.-II.273.57.2017

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 - sekretariat

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

                                                                                            Zduńska Wola, dn. 21.12.2017 r.


OR.-II.273.57.2017


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania przetargu nieograniczonego poniżej 30 tys. euro pn. „UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYTJNYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGOZamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie pkt. 5  rozdziału VII Opisu Warunków Zamówienia, dalej „OWZ”, zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 tys. euro pn. „UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYTJNYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81 – 731 Sopot.


Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w OWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów: 

 - kryterium wyboru jakim była cena oferty brutto – 60% ilość punktów: 60;

-  kryterium wyboru jakim były warunki ubezpieczenia  – 40% ilość punktów: 40;

Łączna suma punktów 100.Uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w OWZ, tj. cena oferty (waga 60%), warunki ubezpieczenia (waga 40%), Wykonawca spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny.

Zgodnie z pkt. 4 rozdziału XII OWZ – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.


Treść

Znak sprawy: OR.-II.273.57.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(o wartości poniżej 30 tys. euro)


Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYTJNYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO”

Przedmiotem zadania jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Powiatu Zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego, nazywana w dalszej treści niniejszych Opisem Warunków Zamówienia OWZ w podziale na dwie części:

1) Część I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej;

2) Część II - Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AutoCasco, NNW, Assistance, Auto-Szyby.


Kryteria wyboru ofert, jednakowe dla wszystkich części, są następujące:

1. cena ofertowa   - 60 %

2. warunki ubezpieczenia  – 40%

Oferenci winni spełniać narzucone w opisie warunków zamówienia (OWZ) warunki udziału i posiadać niezbędne uprawnienia do jego realizacji. OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl/ oraz otrzymać go można w pok. nr 6 Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola.

 

Termin realizacji

Część I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej;

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2018 r. – do 31.12.2018 r.

Część II - Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AutoCasco, NNW, Assistance, Auto-Szyby.

Termin realizacji zamówienia: roczny, licząc od daty ekspiracji aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat do dnia 20.12.2017 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert 20.12.2017 r. godz. 11:30.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 744 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij