[start]   [koniec]

 
04.03.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2016
Inwestor: Katarzyna i Arkadiusz Kaczmarek
Inwestycja: zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Piaski, dz. nr 535, gm. Zduńska Wola
 
01.03.2016 r.
 
informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2016
Inwestor: Bartosz i Anna Franciszkowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: ul. jodłowa, dz. nr 77/20, Zduńska Wola
 
25.02.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2016
Inwestor: Pani Marianna Szydłowska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/2, 197/4, 254/3, Zduńska Wola
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2016
Inwestor: Pan Bartosz Franciszkowski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 76, 77/8, 77/9, 77/27, 77/15, 77/16, 77/18, 77/19, 77/20, 77/25, 77/24, Zduńska Wola
 
23.02.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2016
Inwestor: Państwo Wioleta i Witold Przybylscy
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Swędzieniejewice, dz. nr 117/7, gm. Zapolice
 
22.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2016
Inwestor: Pan Bartosz Franciszkowski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 76, 77/8, 77/9, 77/27, 77/15, 77/16, 77/18, 77/19, 77/20, 77/25, 77/24, Zduńska Wola
 
16.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola 
Inwestycja: Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Poręby, dz. nr 45/3, 47/1, 49/1, 1/1, 53/7, 53/8, 56/3, 56/5, 65/4, 64/3, 63/17, 63/6, 63/15, 62/3, 61/7, 61/6, gm. Zduńska Wola
 
12.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2016
Inwestor: Pani Marianna Szydłowska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/2, 197/4, 254/3, Zduńska Wola
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2016
Inwestor: Państwo Witold i Wioleta Przybylscy
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Swędzieniejewice, dz. nr 117/7, gm. Zapolice
 
21.01.2016 r.
 
Informacja o wpłynięciu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Poręby, dz. nr 45/3, 47/1, 49/1, 1/1, 53/7, 53/8, 56/3, 56/5, 65/4, 64/3, 63/17, 63/6, 63/15, 62/3, 61/7, 61/6, gm. Zduńska Wola
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.579.59.2015
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Janiszewice, dz. nr 167/1, 168/3, Ochraniew, dz. nr 71/1, 72/1, 
gm. Zduńska Wola
 
14.01.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
11.01.2016 r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
08.01.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2016
Inwestor: Pani Paulina Kowalczyk i Pan Michał Rębacz
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Karsznice, dz. nr 58/12, gm. Zduńska Wola