[start]   [koniec]

21.01.2016 r.
 
Informacja o wpłynięciu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Poręby, dz. nr 45/3, 47/1, 49/1, 1/1, 53/7, 53/8, 56/3, 56/5, 65/4, 64/3, 63/17, 63/6, 63/15, 62/3, 61/7, 61/6, gm. Zduńska Wola
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.579.59.2015
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Janiszewice, dz. nr 167/1, 168/3, Ochraniew, dz. nr 71/1, 72/1, 
gm. Zduńska Wola
 
14.01.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice

11.01.2016 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
08.01.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2016
Inwestor: Pani Paulina Kowalczyk i Pan Michał Rębacz
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Karsznice, dz. nr 58/12, gm. Zduńska Wola