[start]   [koniec]

11.01.2016 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
08.01.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2016
Inwestor: Pani Paulina Kowalczyk i Pan Michał Rębacz
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Karsznice, dz. nr 58/12, gm. Zduńska Wola