[start]   [koniec]

28.12.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.34.2016
Inwestor: ZDNET MILLER WOSZCZAK Sp.J.
Inwestycja: zgłoszenie przebudowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej
Adres inwestycji: dz. 138/6, 45, obr. 5, Zduńska Wola
 
28.12.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.33.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź - Teren
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV (budowa przyłącza kablowego typu YAKXS 4x1200 mm2 wraz ze złączem, budowa linii kablowej typu YAKXS 4x1200 mm2, przyłącze SN, wymiana słupów na żerdzie wirowane typu E, rozbiórka linii napowietrznej)
Adres inwestycji: Pratków, gmina Zduńska Wola - dz. 227/3, 227/4, 227/6, 348, Kromolin Stary, gmina Szadek – dz. 18/2, 19/7
 

23.12.2016 r.

Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia nr AB.6743.2.29.2016

Inwestor: Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci energetycznej - oświetlenia ulicznego LED oraz budowy kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji:ul. Hugo Kołłątaja, działki: 86, 161 oraz część działek o nr 69, 149 w obr. 26 i 1, 14/1 obr. 27 w Zduńskiej Woli,

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.32.2016

Inwestor: Miasto Zduńska Wola Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci energetycznej - oświetlenia ulicznego LED oraz budowy kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji:ul. Hugo Kołłątaja, działki: 86, 161 oraz część działek o nr 69, 149 w obr. 26 i 1, 14/1 obr. 27 w Zduńskiej Woli, 

22.12.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.27.2016

Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej i przyłącze kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji:ul. Orla, dz. 13 i część działek 1/3, 29 w obr. 29 w Zduńskiej Woli 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.28.2016

Inwestor: Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji: ul. Kwiatowa, działki nr: 56, 249, 57, 155, 261/1, gm. Zduńska Wola

30.11.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2016

Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Adres inwestycji: Karsznice,działki nr: 58/14, 263/1, 58/33,

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.31.2016

Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie napowietrznej linnii energetycznej

Adres inwestycji: Ochraniew, działki nr: 10/9, 20/1, 3/2, gm. Zduńska Wola

28.11.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.30.2016

Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Adres inwestycji: Michałów, gm. Zduńska Wola działki nr:182/1, 185/2, 220/1, 185/3, 184/1, 181/2, 181/3,180/3, 160/1, 

24.11.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2016

Inwestor: Gmina i Miasto Szadek
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Adres inwestycji: Wilamów, gm.Szadek, działki nr: 38/3, 309/1, 316/1, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 470

 22.11.2016 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.31.2016

Inwestor: Gmina Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego

Adres inwestycji: Ochraniew, gm. Zduńska Wola działki nr: 10/9, 20/1, 3/2

21.11.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2016

Inwestor: Piotr Bajewski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami

Adres inwestycji: ul. Torowa 27D, 27E, działki nr: 203/1, 203/3, 203/4, 159/26 w Zduńskiej Woli

18.11.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2016

Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola działający w imieniu i na rzecz Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Adres inwestycji: Janiszewice, gm. Zduńska Wola działka nr 162/1

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2016

Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola działający w imieniu i na rzecz Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ø 160 PEHD

Adres inwestycji: Polków, gm. Zduńska Wola działka nr 233

 10.11.2016 r.

Informacja o  dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.30.2016
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: Michałów, dz:182/1, 185/2, 220/1, 185/3, 184/1, 181/2, 181/3, 180/3, 160/1, gm.Zduńskiej Woli, 
 
Informacja o  dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.27.2016
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji: ul. Orla obr. 16, dz. 13 oraz część dz. 1/3 i 29, w Zduńskiej Woli
 
Informacja o  dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.28.2016
Inwestor: Miasto Zduńska Wola  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji: ul. Kwiatowa, dz. 57, 249, 268/5, 269/3, 55, 155, 261/1 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o  dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.29.2016
Inwestor: Miasto Zduńska Wola             
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji: ul. Hugo Kołłątaja, dz. 86, 161, oraz część dz. 69, 149, obr. 26 oraz dz. część dz. 1, 12, 14/1 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o  przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2016
Inwestor: Gmina Miasto Szadek
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości 
Adres inwestycji: ul. Wilamowska,ul. Prusinowska w Szadku, obr. 10, dz. 45/6 i dz. 92/3
 
Informacja o  przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2016
Inwestor:  Gmina Miasto Szadek
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Adres inwestycji: ul. Sieradzka obr. 9, dz. 2/1, 2/2, 307 w Szadku, dz. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1,174/2, 175, 176/1, 177, 178, 179/1, 189/4, Starostwo Szadek, obr. Wielka Wieś, gm. Szadek
 
31.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: dz. 233, Polków obr. 18, gmina Zduńska Wola
 
27.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: dz. 162/1, Janiszewice obr. 8, gmina Zduńska Wola
 
25.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2016
Inwestor: Gmina i Miasto Szadek
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: dz. 38/3, 309/1, 316/1, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 470, obr 24 - Wilamów, gmina Szadek
 
24.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2016
Inwestor: Piotr Bajewski
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: dz. 203/1, 203/3, 203/4, 159/26, ul. Torowa 27D, 27E, Zduńska Wola
 
21.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2016
Inwestor: Gmina i Miasto Szadek
Inwestycja: zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej
Adres inwestycji: dz. 2/1, 2/2, 307 w miejscowości Szadek, obr 9 przy ul. Sieradzkiej, dz. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 177, 178, 179/1, 189/4 w miejscowości Starostwo Szadek obręb Wielka Wieś w gminie Szadek
 
17.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: Karsznice obr 9, dz. 58/14, 263/1, 58/33, gm. Zduńska Wola
 
14.10.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2016
Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Szadek działający w imieniu gminy Szadek
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości 
Adres inwestycji: ul. Wilamowska,ul. Prusinowska w Szadku, obr. 10, dz. 45/6 i dz. 92/3
 
07.10.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2016
Inwestor: Ewa Malinowska, 
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym  
Adres inwestycji: Marżynek, gm. Zapolice działki nr: 327/18, 327/13, 327/12 i 333/2
 
29.09.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, 
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci nn i SN
Adres inwestycji: Kromolin Nowy, gm. Szadek działki nr: 1/2,20,69/2 obr.23- Kromolin Nowy Kotliny, gm. Szadek działki nr:202/3, 263, 238/2 obr. 10-Kotliny
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2016
Inwestor: Włodzimierz Cyran
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji:135/6, 52/5, 53/3, 52/4, 53/4, ul. Kościuszki 11 w Zduńskiej Woli
 
14.09.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2016
Inwestor: Ewa Malinowska
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, dz. 327/18, 327/13, 327/12, 333/2, gmina Zapolice
 
05.09.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2016
Inwestor: Włodzimierz Cyran
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Kościuszki, dz. nr:135/6, 52/5, 53/3, 52/4, gm. Zduńska Wola
 
30.08.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy sieci nn i SN
Adres inwestycji: Kromolin Nowy- dz. 1 /2, 20, 69/2, Kotliny- dz. 202/3, 263, 238/2, gm. Szadek
 
05.08.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Lniana, działki nr: 125/1, 123/2,112/2, 111/5, 110/2, 109/2, 108/6, 108/7,110/13, 109/13, 112/4, 141, 150/1, obr.6 w Zduńskiej Woli
 
18.07.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. O/d Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej Kontenerowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, rozbiórki istniejącej stacji wnętrzowej Zduńska Wola 113
Adres inwestycji: ul. Kościelna 38a, dz. nr 130, Obr. 11 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Sadowa, działki nr: 1/23, 194/1, 194/2, 191/1, 188/1, 245/1, 243/1, 241/1, 239/1, 237/5, 237/3, 220, 197/1, obr. 17 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Mickiewicza, działki nr: 141, obr. 6, dz. 28/6, 28/1, obr. 11 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o  przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Cementowa, ul. Jabłeczna, działki nr: 255, 218, 101, obr. 5 w Zduńskiej Woli 

06.07.2016 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Sadowa, działki nr: 1/23, 194/1, 194/2, 191/1, 188/1, 245/1, 243/1, 241/1, 239/1, 237/5, 237/3, 220, 197/1, obr. 17 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Mickiewicza, działki nr: 141, obr. 6, dz. 28/6, 28/1, obr. 11 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2016
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Lniana, dz. 125/1, 123/2, 112/2, 111/5, 110/2, 109/2, 108/7, 150/1, 110/13, 110/4, 110/13, 108/6, 109/13, 112/4,141, obr. 6 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Cementowa, ul. Jabłeczna, działki nr: 255, 218, 101, obr. 5 w Zduńskiej Woli 

21.06.2016 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2016

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. O/d Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej Kontenerowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, rozbiórka istniejącej stacji wewnętrznej Zduńska Wola 113,
Adres inwestycji: ul. Kościelna 38a, działka nr 130, Obr.11 Zduńska Wola

12.05.2016 r

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2016
Inwestor: Pan Janusz Siekierski
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Tymienice, dz. nr 289/1, gm. Zduńska Wola
 
27.04.2016 r
 
informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2016
Inwestor: Państwo Marianna i Jan Szydłowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/4, Zduńska Wola
 
20.04.2016 r
 
informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2016
Inwestor: Państwo Marianna i Jan Szydłowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/4, Zduńska Wola
 
15.04.2016 r
 
informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2016
Inwestor: Pan Janusz Siekierski
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Tymienice, dz. nr 289/1, gm. Zduńska Wola
 
14.04.2016 r
 
informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2016
Inwestor: Pan Jacek Puchała
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej  
Adres inwestycji: ul. Marzenińska, dz. nr 285/1, Zduńska Wola
 
29.03.2016 r
 
informacja o wycofaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2016
Inwestor: Państwo Anna i Bartosz Franciszkowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 77/20, Zduńska Wola
 
24.03.2016 r
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2016
Inwestor: Pan Jacek Puchała
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej  
Adres inwestycji: ul. Marzenińska, dz. nr 285/1, Zduńska Wola
 
22.03.2016 r
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2016
Inwestor: Katarzyna i Arkadiusz Kaczmarek
Inwestycja: zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Piaski, dz. nr 535, gm. Zduńska Wola
 
04.03.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2016
Inwestor: Katarzyna i Arkadiusz Kaczmarek
Inwestycja: zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Piaski, dz. nr 535, gm. Zduńska Wola
 
01.03.2016 r.
 
informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2016
Inwestor: Bartosz i Anna Franciszkowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: ul. jodłowa, dz. nr 77/20, Zduńska Wola
 
25.02.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2016
Inwestor: Pani Marianna Szydłowska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/2, 197/4, 254/3, Zduńska Wola
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2016
Inwestor: Pan Bartosz Franciszkowski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 76, 77/8, 77/9, 77/27, 77/15, 77/16, 77/18, 77/19, 77/20, 77/25, 77/24, Zduńska Wola
 
23.02.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2016
Inwestor: Państwo Wioleta i Witold Przybylscy
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Swędzieniejewice, dz. nr 117/7, gm. Zapolice
 
22.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2016
Inwestor: Pan Bartosz Franciszkowski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 76, 77/8, 77/9, 77/27, 77/15, 77/16, 77/18, 77/19, 77/20, 77/25, 77/24, Zduńska Wola
 
16.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola 
Inwestycja: Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Poręby, dz. nr 45/3, 47/1, 49/1, 1/1, 53/7, 53/8, 56/3, 56/5, 65/4, 64/3, 63/17, 63/6, 63/15, 62/3, 61/7, 61/6, gm. Zduńska Wola
 
12.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2016
Inwestor: Pani Marianna Szydłowska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/2, 197/4, 254/3, Zduńska Wola
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2016
Inwestor: Państwo Witold i Wioleta Przybylscy
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Swędzieniejewice, dz. nr 117/7, gm. Zapolice
 
21.01.2016 r.
 
Informacja o wpłynięciu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Poręby, dz. nr 45/3, 47/1, 49/1, 1/1, 53/7, 53/8, 56/3, 56/5, 65/4, 64/3, 63/17, 63/6, 63/15, 62/3, 61/7, 61/6, gm. Zduńska Wola
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.579.59.2015
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Janiszewice, dz. nr 167/1, 168/3, Ochraniew, dz. nr 71/1, 72/1, 
gm. Zduńska Wola
 
14.01.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
11.01.2016 r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
08.01.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2016
Inwestor: Pani Paulina Kowalczyk i Pan Michał Rębacz
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Karsznice, dz. nr 58/12, gm. Zduńska Wola