[start]   [koniec]

28.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: dz. 233, Polków obr. 18, gmina Zduńska Wola
 
27.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: dz. 162/1, Janiszewice obr. 8, gmina Zduńska Wola
 
25.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2016
Inwestor: Gmina i Miasto Szadek
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: dz. 38/3, 309/1, 316/1, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 470, obr 24 - Wilamów, gmina Szadek
 
24.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2016
Inwestor: Piotr Bajewski
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: dz. 203/1, 203/3, 203/4, 159/26, ul. Torowa 27D, 27E, Zduńska Wola
 
21.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2016
Inwestor: Gmina i Miasto Szadek
Inwestycja: zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej
Adres inwestycji: dz. 2/1, 2/2, 307 w miejscowości Szadek, obr 9 przy ul. Sieradzkiej, dz. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 177, 178, 179/1, 189/4 w miejscowości Starostwo Szadek obręb Wielka Wieś w gminie Szadek
 
17.10.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: Karsznice obr 9, dz. 58/14, 263/1, 58/33, gm. Zduńska Wola
 
14.10.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2016
Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Szadek działający w imieniu gminy Szadek
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości 
Adres inwestycji: ul. Wilamowska,ul. Prusinowska w Szadku, obr. 10, dz. 45/6 i dz. 92/3
 
07.10.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2016
Inwestor: Ewa Malinowska, 
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym  
Adres inwestycji: Marżynek, gm. Zapolice działki nr: 327/18, 327/13, 327/12 i 333/2
 
29.09.2016 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, 
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci nn i SN
Adres inwestycji: Kromolin Nowy, gm. Szadek działki nr: 1/2,20,69/2 obr.23- Kromolin Nowy Kotliny, gm. Szadek działki nr:202/3, 263, 238/2 obr. 10-Kotliny
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2016
Inwestor: Włodzimierz Cyran
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji:135/6, 52/5, 53/3, 52/4, 53/4, ul. Kościuszki 11 w Zduńskiej Woli
 
14.09.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2016
Inwestor: Ewa Malinowska
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, dz. 327/18, 327/13, 327/12, 333/2, gmina Zapolice
 
05.09.2016
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2016
Inwestor: Włodzimierz Cyran
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Kościuszki, dz. nr:135/6, 52/5, 53/3, 52/4, gm. Zduńska Wola
 
30.08.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy sieci nn i SN
Adres inwestycji: Kromolin Nowy- dz. 1 /2, 20, 69/2, Kotliny- dz. 202/3, 263, 238/2, gm. Szadek
 
05.08.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Lniana, działki nr: 125/1, 123/2,112/2, 111/5, 110/2, 109/2, 108/6, 108/7,110/13, 109/13, 112/4, 141, 150/1, obr.6 w Zduńskiej Woli
 
18.07.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. O/d Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej Kontenerowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, rozbiórki istniejącej stacji wnętrzowej Zduńska Wola 113
Adres inwestycji: ul. Kościelna 38a, dz. nr 130, Obr. 11 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Sadowa, działki nr: 1/23, 194/1, 194/2, 191/1, 188/1, 245/1, 243/1, 241/1, 239/1, 237/5, 237/3, 220, 197/1, obr. 17 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Mickiewicza, działki nr: 141, obr. 6, dz. 28/6, 28/1, obr. 11 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o  przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Cementowa, ul. Jabłeczna, działki nr: 255, 218, 101, obr. 5 w Zduńskiej Woli 

06.07.2016 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Sadowa, działki nr: 1/23, 194/1, 194/2, 191/1, 188/1, 245/1, 243/1, 241/1, 239/1, 237/5, 237/3, 220, 197/1, obr. 17 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Mickiewicza, działki nr: 141, obr. 6, dz. 28/6, 28/1, obr. 11 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2016
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Lniana, dz. 125/1, 123/2, 112/2, 111/5, 110/2, 109/2, 108/7, 150/1, 110/13, 110/4, 110/13, 108/6, 109/13, 112/4,141, obr. 6 w Zduńskiej Woli
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2016
Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.  
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej 
Adres inwestycji: ul. Cementowa, ul. Jabłeczna, działki nr: 255, 218, 101, obr. 5 w Zduńskiej Woli 

21.06.2016 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2016

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. O/d Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej Kontenerowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, rozbiórka istniejącej stacji wewnętrznej Zduńska Wola 113,
Adres inwestycji: ul. Kościelna 38a, działka nr 130, Obr.11 Zduńska Wola

12.05.2016 r

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2016
Inwestor: Pan Janusz Siekierski
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Tymienice, dz. nr 289/1, gm. Zduńska Wola
 
27.04.2016 r
 
informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2016
Inwestor: Państwo Marianna i Jan Szydłowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/4, Zduńska Wola
 
20.04.2016 r
 
informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2016
Inwestor: Państwo Marianna i Jan Szydłowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/4, Zduńska Wola
 
15.04.2016 r
 
informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2016
Inwestor: Pan Janusz Siekierski
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Tymienice, dz. nr 289/1, gm. Zduńska Wola
 
14.04.2016 r
 
informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2016
Inwestor: Pan Jacek Puchała
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej  
Adres inwestycji: ul. Marzenińska, dz. nr 285/1, Zduńska Wola
 
29.03.2016 r
 
informacja o wycofaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2016
Inwestor: Państwo Anna i Bartosz Franciszkowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 77/20, Zduńska Wola
 
24.03.2016 r
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2016
Inwestor: Pan Jacek Puchała
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodno – kanalizacyjnej  
Adres inwestycji: ul. Marzenińska, dz. nr 285/1, Zduńska Wola
 
22.03.2016 r
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2016
Inwestor: Katarzyna i Arkadiusz Kaczmarek
Inwestycja: zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Piaski, dz. nr 535, gm. Zduńska Wola
 
04.03.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2016
Inwestor: Katarzyna i Arkadiusz Kaczmarek
Inwestycja: zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Piaski, dz. nr 535, gm. Zduńska Wola
 
01.03.2016 r.
 
informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2016
Inwestor: Bartosz i Anna Franciszkowscy
Inwestycja: zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: ul. jodłowa, dz. nr 77/20, Zduńska Wola
 
25.02.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2016
Inwestor: Pani Marianna Szydłowska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/2, 197/4, 254/3, Zduńska Wola
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2016
Inwestor: Pan Bartosz Franciszkowski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 76, 77/8, 77/9, 77/27, 77/15, 77/16, 77/18, 77/19, 77/20, 77/25, 77/24, Zduńska Wola
 
23.02.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2016
Inwestor: Państwo Wioleta i Witold Przybylscy
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Swędzieniejewice, dz. nr 117/7, gm. Zapolice
 
22.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2016
Inwestor: Pan Bartosz Franciszkowski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Jodłowa, dz. nr 76, 77/8, 77/9, 77/27, 77/15, 77/16, 77/18, 77/19, 77/20, 77/25, 77/24, Zduńska Wola
 
16.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola 
Inwestycja: Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Poręby, dz. nr 45/3, 47/1, 49/1, 1/1, 53/7, 53/8, 56/3, 56/5, 65/4, 64/3, 63/17, 63/6, 63/15, 62/3, 61/7, 61/6, gm. Zduńska Wola
 
12.02.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2016
Inwestor: Pani Marianna Szydłowska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Adres inwestycji: ul. Widawska, dz. nr 195/11, 197/2, 197/4, 254/3, Zduńska Wola
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2016
Inwestor: Państwo Witold i Wioleta Przybylscy
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Adres inwestycji: Swędzieniejewice, dz. nr 117/7, gm. Zapolice
 
21.01.2016 r.
 
Informacja o wpłynięciu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2016
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Poręby, dz. nr 45/3, 47/1, 49/1, 1/1, 53/7, 53/8, 56/3, 56/5, 65/4, 64/3, 63/17, 63/6, 63/15, 62/3, 61/7, 61/6, gm. Zduńska Wola
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.579.59.2015
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: Janiszewice, dz. nr 167/1, 168/3, Ochraniew, dz. nr 71/1, 72/1, 
gm. Zduńska Wola
 
14.01.2016 r.
 
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
11.01.2016 r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2016
Inwestor: Pani Joanna Furmańczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: Beleń – Kolonia, dz. nr 601, 688, 358/4, 358/5, 358/6, gm. Zapolice
 
08.01.2016 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2016
Inwestor: Pani Paulina Kowalczyk i Pan Michał Rębacz
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Adres inwestycji: Karsznice, dz. nr 58/12, gm. Zduńska Wola