Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Katarzyna Piotrowska
ul. Żeromskiego 3A
98-220 Zduńska Wola 
tel. 43 823-36-34 
e-mail: poradnia_zdwola@wp.pl
www.pppzdwola.prv.pl
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor Arkadiusz Bednarski
ul. Łaska 42 
98-220 Zduńska Wola
tel./fax. +48 43 823 25 70, +48 43 823 43 66
e-mail: dpszdwola@wp.pl
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Jacek Czachorowski
ul. Łaska 59 
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 677 71 51
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
 
p. o. dyrektora - Mariusz Kubiak
ul. Dąbrowskiego 15 
98-220 Zduńska Wola
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
 
Dyrektor - Magdalena Frątczak-Maciejewska
Przatówek 1   
98-240 Szadek
tel./ fax  +48 43 675 12 29   
e-mail:dpsprzatowek@op.pl
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku
 
Dyrektor - Agnieszka Golińska 
Przatówek 1
98-240 Szadek
tel./fax . +48 43 675 16 15
e-mail: sdsprzatowek@o2.pl
 

 
Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
 
Dyrektor - Monika Walczak
Wojsławice 119
98-220 Zduńska Wola
tel. +48 43 825 12 67 
e-mail: ddziecka119.onet.pl@op.pl
 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
Dyrektor - Mariusz Kubiak
 98 - 220 Zduńska Wola 
 ul. Getta Żydowskiego 4 A
 tel. +48 43 824 99 99
 +48 43 824 99 90 
 e-mail: sekretariat@pcprzdunskwola.pl
www.pcprzdunskawola.pl
 

 
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 
 
Prezes Zarządu - Barbara Kałużewska
ul. Królewska 29, 
98-220 Zduńska Wola, 
tel. +48 43 824 41 00, 
fax.+48 43 823 20 71, +48 43 823 22 56 
www.szpital-zdwola.info
 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Witold Woźniakowski 
ul. Getta Żydowskiego 4
98-220 Zduńska Wola
tel. centrala: +48 43 823 23 27,
+48 43 823 23 28
fax: /43/ 824 – 56 – 88
Pośrednictwo pracy: +48 43 824 71 33
e-mail: sekretariat@pupzdwola.internetdsl.pl
www.pupzdwola.pl
 

 
WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI:
 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
 
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-42-74
e-mail: lo1zdwola@poczta.onet.pl
www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl
 

 
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-61-94
e-mail: admin@2lo-zdwola.edu.pl
www.drugielozdwola.ksiezyc.pl/2LO/ 
 

 
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli
 
ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-31-59 lub 823-93-77
e-mail: zse-zd-wola@o2.pl
www.zse-zdwola.pl
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
4-letnie Technikum nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk,
3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 – zawód: monter elektronik,
1- i 2 - letnia Szkoła Policealna nr 2 – zawody: technik elektronik, technik informatyk.
 

 
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
 
ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-30-61
e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl
www.zsznr1.republika.pl
 
Typy szkół wchodzące w skład zespołu:
4-letnie Technikum nr 1 – zawody: technik mechanik, technik ekonomista, technik technologii odzieży, technik handlowiec.  
3-letnie Gimnazjum dla Dorosłych,
2- i 3 -letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – zawód: operator maszyn w przemyśle włókienniczym oraz oddziały wielozawodowe: sprzedawca, lakiernik, kucharz, dekarz, fryzjer, cukiernik, piekarz, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, tapicer, murarz, drukarz, rzeźnik-wędliniarz, 
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 – zawody: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik technologii odzieży, technik administracji, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej
 

 
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli
 
ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 657-14-29
e-mail: zs_zdwola@szkoly.lodz.pl, 
www.zszdwola.szkoly.lodz.pl,
 
W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące jednostki: 
3-letnie III Liceum Ogólnokształcące, 
4-letnie Technikum nr 3 – zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
3-letnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum,
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 3 – zawód: technik informatyk, technik logistyk, technik drogownictwa, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technikm transportu kolejowego, 
technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych.
 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2
- Bursa Szkolna 
tel. (0-43) 823-30-77
e-mail: bursa.szkolna2@wp.pl
www.bursaszkolnazdw.republika.pl
 

 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
 
Wojsławice 118 
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 825-14-91 
fax. 825-14-92
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl 
www.wojslawice.ksiezyc.pl
 
Typy szkół: 
3-letnie Gimnazjum, 
3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 
4-letnie Technikum – zawody: technik rolnik, technik technologii żywności, kucharz, kelner,
3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawody: rolnik, mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych,
2-letnia Szkoła Policealna – zawody: technik rolnik, technik architektury krajobrazu,
2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych – zawody: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, kucharz, technik technologii żywności.
 

 
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
 
ul. Zielona 59 
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-33-99
fax: 823-72-71
e-mail: zss_zdw@interia.pl
www.grzegorzewskazdw.pl
 
Typy szkół: 
2-i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5
 – oddziały wielozawodowe,
3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy   
3-letnie Gimnazjum Specjalne nr 6,
6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 14,
Przedszkole Specjalne.
 

 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli
 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
e-mail: jasna6@op.pl
www.jasna.zd-wola.pl
 
Typy szkół:
3 - letnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr4 - zawody: technik informatyk, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, asystent osoby niepełnosprawnej
 

 
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 
ul. Kilińskiego 17
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823-22-01
e-mail: centrum-pieterko@nasze.pl
www.pieterko.nasze.pl
 
Typy placówek: 
- Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury ( ul .Kilińskiego 17 )
- Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ( ul. Dolna 41)