Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Piotr Pacelt
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
 
tel. +48 43 824 42 38
fax +48 43 824 42 50
email: drogi@powiatzdunskowolski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.pzdzdwola.lo.pl
 

 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Anna Wojtczak
ul. Żeromskiego 3A
98-220 Zduńska Wola 
 
tel. +48 43 823-36-34 
e-mail: poradnia_zdwola@wp.pl
www.pppzdwola.pl
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor Arkadiusz Bednarski
ul. Łaska 42 
98-220 Zduńska Wola
 
tel./fax. +48 43 823 25 70, +48 43 823 43 66
e-mail: dpszdwola@wp.pl
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Jacek Czachorowski
ul. Łaska 59 
98-220 Zduńska Wola
 
tel. +48 43 677 71 51
e-mail:sdszdunskawola@o2.pl
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Magdalena Sobczyk-Wierzbicka
ul. Dąbrowskiego 15 
98-220 Zduńska Wola
 
tel. +48 43 881-01-40
e-mail: sds.zdunskawola@o2.pl
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku
 
Dyrektor - Magdalena Frątczak-Maciejewska
Przatówek 1   
98-240 Szadek
 
tel./ fax  +48 43 675 12 29   
e-mail: kadry@dpsprzatowek.pl
dyrektor@dpsprzatowek.pl
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku
 
Dyrektor - Agnieszka Golińska 
Przatówek 1
98-240 Szadek
 
tel./fax . +48 43 675 16 15
e-mail: sdsprzatowek@o2.pl
 

 
Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
 
Dyrektor - Monika Walczak
Wojsławice 119
98-220 Zduńska Wola
 
tel. +48 43 825 12 67 ; +48 43 825 13 23
e-mail: ddziecka119.onet.pl@op.pl
 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
Dyrektor - Mariusz Kubiak
ul. Dąbrowskiego 15
98 - 220 Zduńska Wola 
 
tel. +48 43 824 99 90 , +48 43 824 99 99
e-mail: sekretariat@pcprzdunskwola.pl
www.pcprzdunskawola.pl
 
 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zd. Woli
 
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
 
tel. +48 43 881 00 07
fax. +48 43 824 99 90
e-mail: poik@pcprzdunskawola.pl
Telefon zaufania 728 795 414
 

 
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.  w Zduńskiej Woli
 
Prezes Zarządu - Janusz Ratajczyk
ul. Królewska 29, 
98-220 Zduńska Wola, 
 
tel. centrala +48 43 824 41 00, 
tel. sekretariat +48 43 824 41 47
fax.+48 43 823 20 71
www.szpital-zdwola.info
 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
 
Dyrektor - Witold Woźniakowski 
ul. Getta Żydowskiego 4
98-220 Zduńska Wola
 
tel. centrala: +48 43 823 23 27, +48 43 823 23 28
fax: /43/ 824 – 56 – 88
Pośrednictwo pracy: +48 43 824 71 33
e-mail: sekretariat@pupzdwola.internetdsl.pl
www.pupzdwola.pl
 

 
WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI:
 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
 
ul. Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-42-74
e-mail: lo1zdwola@poczta.onet.pl
www.pierwszelozdwola.ksiezyc.pl
 

 
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli
 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-61-94
e-mail: admin@2lo-zdwola.edu.pl
www.drugielozdwola.ksiezyc.pl 
 

 
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli
 
ul. Łaska 61
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-31-59 lub 823-93-77
e-mail: zse-zd-wola@o2.pl
www.zse-zdwola.pl
 

 
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
 
ul. Żeromskiego 10
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-30-61
e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl
www.zsznr1.republika.pl
  

 
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli
 
ul. Okrzei 11
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 657-14-29
e-mail: zs_zdwola@szkoly.lodz.pl
www.zszdwola.szkoly.lodz.pl,
 
 
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2
- Bursa Szkolna 
tel. (0-43) 823-30-77
e-mail: bursa.szkolna2@wp.pl
www.bursaszkolnazdw.republika.pl
 

 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
 
Wojsławice 118 
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 825-14-91 
fax. 825-14-92
e-mail: zsrckuwoj@poczta.onet.pl 
www.wojslawice.ksiezyc.pl
 

 
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
 
ul. Zielona 59 
98-220 Zduńska Wola
 
tel. 43 823-33-99
fax: 823-72-71
e-mail: zss_zdw@interia.pl
www.grzegorzewskazdw.pl
 

 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli
 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
98-220 Zduńska Wola
e-mail: jasna6@op.pl
www.jasna.org.pl
  

 
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 
ul. Kilińskiego 17
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823-22-01
e-mail: centrum-pieterko@nasze.pl
www.pieterko.nasze.pl