REJESTRACJA POJAZDÓW - INFORMACJA: 
tel. 43 824 42 30
 
Informujemy, że rejestracja pojazdu odbywa się, po uprzednim zarezerwowaniu terminu (data i godzina)
 
PRAWA JAZDY, OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW:
tel. 43 824 42 32
 
TRANSPORT, STACJE KONTROLI POJAZDÓW, WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY:
tel. 43 824 42 29
 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu: Zbigniew Włodarczyk
Symbol wydziału: KT
Telefon: 43 824 42 28
E-mail: komunikacja@powiatzdunskowolski.pl
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 1A;
 
Zadania:
1) kierowanie pracą Wydziału Komunikacji i Transportu
2) współpraca z inspekcjami, służbami i strażami, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w sprawach leżących w kompetencjach wydziału
3) wszechstronne wyjaśnianie i terminowe załatwianie skarg i wniosków z zakresu pracy wydziału
4) prowadzenie kontroli wewnętrznej w wydziale
5) nadzorowanie prowadzonych przez wydział kontroli zewnętrznych
 
 
 
Inspektor  Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Adam Kubiak, tel 43 824 42 26, e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych.

Obowiązek Informacyjny