[start] [koniec]

 

11.07.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.31.2017

Inwestor:Pan Janusz Pakuła                                                                                                                                       Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami                                                                     Adres inwestycji:ul. Wodna, działki nr: 323/4, 323/6, 323/7, 324/4,324/5, 324/6, 312/1, Zduńska Wola

 

 

06.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Krańcowa dz. 66, 101,obr 25, dz nr 2, 6/2, 8/6, 9/6, obr. 27, Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.27.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja:Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Czeremchy, Cyprysowa, Kalinowa w Zduńskiej Woli

30.06.2017                                                                                                                                                             Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.31.2017

 

Inwestor: Janusz Pakuła
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Wodna, działki: 323/4, 323/6, 323/7, 324/4, 324/5, 324/6, 312/1,Zduńska Wola.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.28.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetyczej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Kotlinki, dz. 118, 117/1, Sikucin działki:253/2, 252/1, 251/1, 250/2, 248/6, 248/5, 248/4,247/1, 246/2, 246/3, 245/1, 244/1, 243/1, 242/1, 241/6, 241/8, gm. Szadek


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.29.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren
Inwestycja:  Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Paprotnia, działki: 72/10, 72/9, 68/2, 72/11, gm. Zapolice

 

22.06.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.30.2017

Inwestor: Agnieszka Pietrzak

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika bezodpływowego
Adres inwestycji:ul. Struga, dz. 30 Zduńska Wola

16.06.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Michałów dz. 122/2, Krobanów dz. 240/1,238/1 gm. Zduńska Wola 

14.06.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.29.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji: Paprotnia, działki: 72/10, 72/9, 68/2, 72/11, gm. Zapolice

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.28.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji:Kotlinki, dz. 118, 117/1, Sikucin działki:253/2, 252/1, 251/1, 250/2, 248/6, 248/5, 248/4,247/1, 246/2, 246/3, 245/1, 244/1, 243/1, 242/1, 241/6, 241/8, gm. Szadek

12.06.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie drogowego i kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji:działki nr 70, 71/56,71/65, w Zduńskiej Woli

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Suchoczasy dz nr 2/1, 251/1, Korczew, dz nr: 170, 167, 113/1, 70/9, gm. Zduńska Wola 

07.06.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren
Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji:Mostki, dz. 152/2, 438/1, 157/4, 158/2, 158/4, 158/5, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji: Zduńska Wola dz. 285/5, 285/4, 285/1, Kol. Swędzieniejewice dz. 5/1, gm. Zapolice

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 221/2, 205/4, Wymysłów,                   gm. Zduńska Wola

01.06.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.27.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Czeremchy, Cyprysowa, Kalinowa w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2017

Inwestor:Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Krańcowa dz. 66, 101, Zduńska Wola

31.05.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji: działki nr: 70, 71/56, 71/65, ul. Zielona 34, ul. Kilińskiego 28 i 30, Zduńska Wola

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2017

 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren

Inwestycja:  Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV

Adres inwestycji: działka nr 122/2, Michałów, działka nr 240/1, 238/1, Krobanów, gm  Zduńska Wola

 

25.05.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Suchoczasy dz nr 2/1, 251/1 i Korczew dz nr: 170, 167, 113/1, 70/9, gm. Zduńska Wola

18.05.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 152/2, 438/1, 157/4, 158/2, 158/4, 158/5, Mostki, gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 221/2, 205/4, Wymysłów,                   gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Kolonia Swędzieniejewice dz nr 5/1, Zduńska Wola, dz nr: 285/5, 285/4, 285/1 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2017

Inwestor:Pan Paweł Kowalski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji:Strońsko, działki nr: 147/4 i 146/1, gm. Zapolice

15.05.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2017

Inwestor: Pan Paweł Kowalski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: Strońsko, działki nr: 147/4 i 146/1, gm. Zapolice


11.05.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS4x120mm²
Adres inwestycji: działki nr: 142/9, 141/9,140/16,140/15, ul. Cedrowa Zduńska Wola

08.05.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2017

Inwestor: Pani Ewa Jaworska

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Zapolice, działki nr: 310/1 326 oraz Marcelów, działki: 156/7, 156/16, 156/9, 156/14

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2017

Inwestor:Pan Marcin Niełacny                                                                                                                        Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi

Adres inwestycji: Maciejów, działki nr: 165/2, 106/4, 106/5, 106/7, 106/8, 106/9, 106/11, gm. Zduńska Wola

 27.04.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS4x120mm²
Adres inwestycji: działki nr: 142/9, 141/9,140/16,140/15, ul. Cedrowa Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2017

Inwestor: Pani Ewa Jaworska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Zapolice, działki nr: 310/1 326 oraz Marcelów, działki: 156/7, 156/16, 156/9, 156/14

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 1127/3, 1128/3, 1190/1, 1193/5, gm. Zduńska Wola

18.04.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2017

Inwestor: Marcin Niełacny

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami

Adres inwestycji: Maciejów, działki nr: 165/2, 106/4, 106/5, 106/7, 106/8, 106/9, 106/11, gmina Zduńska Wola  

14.04.2017

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej kablowej

Adres inwestycji: dz.535, 534/5, 534/2, Szadkowice Ogrodzim, gm. Szadek

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej kablowej

Adres inwestycji: dz. 146, 148/8, 147/8,149/6,152/7, 152/6, ul. Cyprysowa

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej nN 0,4 kV

Adres inwestycji: dz. 245/3, 245/8, 252/1, 246/1, Wojsławice, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej

Adres inwestycji: dz. 214, 185/4, 95/8, ul. Paderewskiego

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej nN 0,4 kV

Adres inwestycji: dz. 1127/3, 1128/3, 1190/1, 1193/5 ,Czechy

06.04.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 214,185/4,95/8, obr.12,ul. Paderewskiego w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji:działki nr:146, 148/8,147/8,149/6,152/6,152/7, ul. Cyprysowa, obr. 16 w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 245/3,245/8,252/1,246/1, Wojsławice gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej 
Adres inwestycji: działki nr: 171/9,169/2,167/2,165/6,164/6,164/7,ul. Cyprysowa, obr. 16 w Zduńskiej Woli

31.03.2017

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

Inwestycja: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej

Adres inwestycji: dz. 534/2, 535, 534/5, Szadkowice Ogrodzim, gm.Szadek

23.03.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS4x120mm²
Adres inwestycji:działka nr 77, obr. 4 w Szadku

21.03.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji:działki: 164/1, 279, Annopole Stare, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 1191/5, 1273/5, 1273/6, Czechy gm. Zduńska Wola

20.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki nr: 171/9,169/2,167/2,165/6,164/6,164/7, ul. Cyprysowa, obr. 16 w Zduńskiej Woli

16.03.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 172/5, 171/20, 171/9, 171/8, obr. 16 w Zduńskiej Woli

10.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 164/1, 279, Annopole Stare, gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 1191/5, 1273/5, 1273/6, Czechy gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 548/1, 547, 545/7, 546, 545/8, 545/2, 545/1,545/10, 545/3, 545/4,545/6, Szadkowice Ogrodzim, gm. Szadek

03.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: dz.548/1, 547, 545/7, 546, 545/8, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/6, Szadkowice Ogrodzim, gm Szadek

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działka nr 77, Obr. 4, gm. Szadek

27.02.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji:działki:172/5, 171/20, 171/9, 171/8, obr. 16 w Zduńskiej Woli

 

23.02.2017 r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2017
Inwestor: Pan Zbigniew Ratajczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Pratków, działki nr : 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 348, gm. Zduńska Wola, Kromolin Stary, działki nr :105, 74, 73/1, gm. Szadek

15.02.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2017

Inwestor: Pan Zbigniew Ratajczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Pratków, działki nr : 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 348, gm. Zduńska Wola, Kromolin Stary, działki nr :105, 74, 73/1,  gm. Szadek

13.02.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2017

Inwestor: MPWiK sp. z o.o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji
Adres inwestycji: ul. Długosza, działki nr : 1,12,14/1, 13/1, 9/6, obr. 27 w Zduńskiej Woli

02.02.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2017

Inwestor:Pan Dominik Michalczak
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Wygiełzów, działki nr :2, 69/7, 69/8, gm. Zapolice

27.01.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2017

Inwestor: Pan Jan Strzelczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, działki nr : 316/4, 316/9, 316/11, gm. Zapolice

23.01.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2017

Inwestor: MPWiK sp. z o.o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji
Adres inwestycji: ul. Długosza, działki nr : 1,12,14/1, 13/1, 9/6, obr. 27 w Zduńskiej Woli

16.01.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2017

Inwestor: Pan Jan Strzelczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, działki nr : 316/4, 316/9, 316/11, gm. Zapolice

12.01.2017 r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.32.2016
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci energetycznej - oświetlenia ulicznego LED oraz budowy kanalizacji deszczowej 
Adres inwestycji: ul. Hugo Kołłątaja, działki: 86, 161 oraz część działek o nr 69, 149 w obr. 26 i 1, 14/1 obr. 27 w Zduńskiej Woli
 
 11.01.2017 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2017
Inwestor: Dominik Michalczak
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem
Adres inwestycji: dz.2, 69/8, 69/7, obr 18 - Wygiełzów, gmina Zapolice
 
10.01.2017 r.
 
Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.33.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź - Teren
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV (budowa przyłącza kablowego typu YAKXS 4x1200 mm2 wraz ze złączem, budowa linii kablowej typu YAKXS 4x1200 mm2, przyłącze SN, wymiana słupów na żerdzie wirowane typu E, rozbiórka linii napowietrznej)
Adres inwestycji: Pratków, gmina Zduńska Wola - dz. 227/3, 227/4, 227/6, 348, Kromolin Stary, gmina Szadek – dz. 18/2, 19/7
 
03.01.2017 r.
 
Informacja o wycofaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.34.2016
Inwestor: ZDNET MILLER WOSZCZAK Sp.J.
Inwestycja: zgłoszenie przebudowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej
Adres inwestycji: dz. 138/6, 45, obr. 5, Zduńska Wola