[start] [koniec]

20.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki nr: 171/9,169/2,167/2,165/6,164/6,164/7, ul. Cyprysowa, obr. 16 w Zduńskiej Woli

16.03.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 172/5, 171/20, 171/9, 171/8, obr. 16 w Zduńskiej Woli

 

 

10.03.2017 r.

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2017

 

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 164/1, 279, Annopole Stare, gm. Zduńska Wola

 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2017

 

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 1191/5, 1273/5, 1273/6, Czechy gm. Zduńska Wola

 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2017

 

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 548/1, 547, 545/7, 546, 545/8, 545/2, 545/1,545/10, 545/3, 545/4,545/6, Szadkowice Ogrodzim, gm. Szadek

 

 

03.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: dz.548/1, 547, 545/7, 546, 545/8, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/6, Szadkowice Ogrodzim, gm Szadek

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działka nr 77, Obr. 4, gm. Szadek

27.02.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji:działki:172/5, 171/20, 171/9, 171/8, obr. 16 w Zduńskiej Woli

23.02.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2017

Inwestor: Pan Zbigniew Ratajczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Pratków, działki nr : 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 348, gm. Zduńska Wola, Kromolin Stary, działki nr :105, 74, 73/1, gm. Szadek

15.02.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2017

Inwestor: Pan Zbigniew Ratajczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Pratków, działki nr : 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 348, gm. Zduńska Wola, Kromolin Stary, działki nr :105, 74, 73/1,  gm. Szadek

13.02.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2017

Inwestor: MPWiK sp. z o.o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji
Adres inwestycji: ul. Długosza, działki nr : 1,12,14/1, 13/1, 9/6, obr. 27 w Zduńskiej Woli

02.02.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2017

Inwestor:Pan Dominik Michalczak
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Wygiełzów, działki nr :2, 69/7, 69/8, gm. Zapolice

27.01.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2017

Inwestor: Pan Jan Strzelczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, działki nr : 316/4, 316/9, 316/11, gm. Zapolice

23.01.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2017

Inwestor: MPWiK sp. z o.o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji
Adres inwestycji: ul. Długosza, działki nr : 1,12,14/1, 13/1, 9/6, obr. 27 w Zduńskiej Woli

16.01.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2017

Inwestor: Pan Jan Strzelczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, działki nr : 316/4, 316/9, 316/11, gm. Zapolice

12.01.2017 r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.32.2016
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci energetycznej - oświetlenia ulicznego LED oraz budowy kanalizacji deszczowej 
Adres inwestycji: ul. Hugo Kołłątaja, działki: 86, 161 oraz część działek o nr 69, 149 w obr. 26 i 1, 14/1 obr. 27 w Zduńskiej Woli
 
 11.01.2017 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2017
Inwestor: Dominik Michalczak
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem
Adres inwestycji: dz.2, 69/8, 69/7, obr 18 - Wygiełzów, gmina Zapolice
 
10.01.2017 r.
 
Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.33.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź - Teren
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV (budowa przyłącza kablowego typu YAKXS 4x1200 mm2 wraz ze złączem, budowa linii kablowej typu YAKXS 4x1200 mm2, przyłącze SN, wymiana słupów na żerdzie wirowane typu E, rozbiórka linii napowietrznej)
Adres inwestycji: Pratków, gmina Zduńska Wola - dz. 227/3, 227/4, 227/6, 348, Kromolin Stary, gmina Szadek – dz. 18/2, 19/7
 
03.01.2017 r.
 
Informacja o wycofaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.34.2016
Inwestor: ZDNET MILLER WOSZCZAK Sp.J.
Inwestycja: zgłoszenie przebudowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej
Adres inwestycji: dz. 138/6, 45, obr. 5, Zduńska Wola