W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Wersja strony w formacie XML
Symbol wydziału: IF

Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokoje: 11, 12,

Katarzyna Stanisławska - Naczelnik (pok. nr 12) tel. 824 42 43
Ida Ziółkowska – Główny specjalista (pok. nr 11) tel. 43 824 42 42
Kinga Kras – Główny specjalista (pok. nr 12) tel. 43 824 42 44
Dariusz Michniewski - Główny specjalista (pok. nr 11) tel. 43 824 42 42

Więcej o Wydziale

Do zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju należy wykonywanie zadań związanych z inwestycjami Powiatu Zduńskowolskiego, monitorowanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej, na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne a także planowanie i programowanie zadań strategicznych i rozwojowych Powiatu.


Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokoje 11 i 12; 
e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl

 
Zadania:
W zakresie inwestycji i rozwoju do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1) opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie zadań inwestycyjnych powiatu,
2) koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania i realizacji inwestycji wspólnych,
3) monitorowanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dofinansowanie planowanych projektów inwestycyjnych, 
4) obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów, w tym zadań przyjętych w planach rozwoju Powiatu,
5) przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów na realizację inwestycji i remontów,
6) organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami;
7) dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań i ich nadzór w okresie wymagalnej trwałości projektu. 

 
W zakresie planowania i programowania rozwoju Powiatu oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych do zadań wydziału należy w szczególności:
1)     inicjowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu,
2)     koordynowanie realizacji zadań przyjętych w dokumentach strategicznych i planistycznych Powiatu, 
3)     aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych Powiatu  we współpracy z innymi Wydziałami, 
4)     inicjowanie i koordynowanie realizacji programów rozwojowych Powiatu, w tym w szczególności Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, 
5)     prowadzenie ogółu działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie zadań inwestycyjnych Powiatu, we współpracy z innymi Wydziałami, 
6)     realizacja zadań prorozwojowych Powiatu przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. 

 W zakresie prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Zarząd Powiatu nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli do zadań wydziału należy w szczególności:
1)    planowanie i kontrola wykorzystania przyznanych dotacji, 
2)    prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem regulaminów organizacyjnych,
3)    nadzorowanie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem usług o odpowiednim standardzie w zakresie zadań realizowanych przez zarządcę dróg. 

 
Skład osobowy:

Katarzyna Stanisławska – Naczelnik Wydziału

Zakres głównych obowiązków:

 

1) kierowanie pracą Wydziału,
2) nadzorowanie prac w Wydziale w zakresie realizacji procedur wnioskowania o fundusze zewnętrzne,
3) nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi/ projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych realizowanymi przez Wydział,
4) realizacja czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego (budowlanego),
5) udział w komisjach przekazujących teren budowy (robót) oraz w komisjach odbiorowych zadań inwestycyjnych,
6) nadzór nad realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych, w tym nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego,
7) nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
8) nadzór nad realizacją czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
9) praca w zespołach roboczych powoływanych zarządzeniami Starosty Zduńskowolskiego do realizacji projektów zgodnie z ich strukturą zarządzania,
10) nadzór nad przygotowywaniem umów w zakresie realizowanych projektów (zadań inwestycyjnych),
11) monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikłych z podpisanych umów,
12) monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
13) udział w pracach nad opracowaniem dokumentów strategicznych (planistycznych) Powiatu Zduńskowolskiego oraz ich monitoringiem i ewaluacją, w tym nad: Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Planem Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,

 
Ida Ziółkowska – Główny specjalista

Zakres głównych obowiązków:

 
1) realizacja czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego (budowlanego),
2) weryfikowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie zadań (projektów) inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział,
3) udział w komisjach przekazujących terenu budowy (robót) oraz w komisjach odbiorowych zadań inwestycyjnych,
4) nadzór nad realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych, w tym nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego,
5) udział przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
6) udział przy realizacji czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
7) przygotowywanie umów w zakresie realizowanych projektów (zadań inwestycyjnych),
8) monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikłych z podpisanych umów,
9) udział w pracach nad opracowaniem dokumentów strategicznych (planistycznych) Powiatu Zduńskowolskiego oraz ich monitoringiem i ewaluacją, w tym nad: Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Planem Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,

Kinga Kras – Główny specjalista

Zakres głównych obowiązków:

1) monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
2) przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
3) realizacja czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym: opracowywanie wniosków o płatność, harmonogramów realizacji projektu, aktualizacji wniosków o dofinansowanie,
4) przygotowywanie umów w zakresie realizowanych projektów (zadań inwestycyjnych),
5) monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikłych z podpisanych umów – w szczególności projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 
6) udział w pracach nad opracowaniem dokumentów strategicznych (planistycznych) Powiatu Zduńskowolskiego oraz ich monitoringiem i ewaluacją, w tym nad: Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Planem Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,
7) udział w komisjach przekazujących teren budowy (robót) oraz w komisjach odbiorowych zadań inwestycyjnych,

 
Dariusz Michniewski - Główny specjalista

Zakres głównych obowiązków:

1) realizacja czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego (budowlanego),
2) weryfikowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie zadań (projektów) inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział,
3) udział w komisjach przekazujących terenu budowy (robót) oraz w komisjach odbiorowych zadań inwestycyjnych,
4) nadzór nad realizacją powierzonych zadań inwestycyjnych, w tym nad pracą inspektorów nadzoru inwestorskiego,
5) udział przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
6) udział przy realizacji czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
7) przygotowywanie umów w zakresie realizowanych projektów (zadań inwestycyjnych),
8) monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań wynikłych z podpisanych umów,
9) udział w pracach nad opracowaniem dokumentów strategicznych (planistycznych) Powiatu Zduńskowolskiego oraz ich monitoringiem i ewaluacją, w tym nad: Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Planem Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane