Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego swoimi zadaniami zabezpiecza funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Organizuje prace Rady i Zarządu Powiatu. Opracowuje, wdraża i kontroluje akty prawa miejscowego regulujące struktury i zasady działania powiatu, takie jak: Statut Powiatu, Regulamin Organizacyjny, instrukcja kancelaryjna. Czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie. Koordynuje i nadzoruje wszelkie prace związane z przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu. Wydział zapewnia także obsługę prawną Starostwa oraz zabezpiecza i nadzoruje ochronę danych osobowych, prowadzi kancelarię tajną i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej. W ramach wydziału prowadzone jest archiwum zakładowe. Wydział prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 
W strukturze wydziału organizacyjnego funkcjonują:
 
Referat Organizacyjno-Administracyjny 
Do najważniejszych zadań referatu należy zapewnienie warunków materialno-bytowych wraz z gospodarowaniem środkami finansowymi dla funkcjonowania starostwa, zarządzanie majątkiem powiatu, prowadzenie gospodarki środkami trwałymi oraz wyposażanie Starostwa w niezbędne materiały biurowe, druki, pieczątki, planowanie i organizowanie wszelkich remontów, prowadzenie biura rzeczy znalezionych, dziennika korespondencji przychodzącej oraz jej rozdział na poszczególne komórki organizacyjne oraz ewidencja korespondencji wychodzącej, organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających skargi i wnioski, przygotowywanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa oraz obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 
Stanowisko ds. kadr 
Do najważniejszych zadań należy prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dyrektorów jednostek podległych, ewidencji czasu pracy, rejestru zwolnień i urlopów, organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy, prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, koordynowanie szkoleń pracowniczych, gospodarowanie funduszem płac, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym, współpraca z Sądem Rejonowym w sprawach dotyczących odpracowywania przez osoby skazane wyroków w ramach nieodpłatnej pracy na cele społecznie użyteczne.
 
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 
Do najważniejszych zadań należy gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Zarządu i komisji, przygotowywanie protokołów, przedkładanie organom nadzoru uchwał, przekazywanie do realizacji ich odpisów oraz wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad terminowością ich załatwienia, prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i zapytań radnych, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków, wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi.
 
Stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego 
Na tym stanowisku prowadzone jest badanie systemów zarządzania i kontroli jednostek podległych, w tym procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zarządczej dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Starostwa oraz jednostek podległych.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Do najważniejszych zadań należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o ochronę ich interesów, współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcją Handlową w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa 
Do najważniejszych zadań należy prowadzenie spraw: wynikających z zakresu działania Starosty – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, dotyczących kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizowania przedsięwzięć obrony cywilnej, planowanie i koordynacja działań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia oraz środowiska, sporządzanie dokumentów planistycznych funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz współpraca z organami wojskowymi.
 
Pracownicy:
 

Anna Szubert – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz Powiatu

tel.: 43 824 42 21

e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl; a.szubert@powiatzdunskowolski.pl


Magdalena Szablewska-Gmerek – radca prawny

tel.: 43 824 42 16

e-mail: radca@powiatzdunskowolski.pl


Marcin Florczak – radca prawny

Wioletta Jankowska – główny specjalista

tel.: 43 824 42 17

e-mail: kadry@powiatzdunskowolski.pl


Izabela Gabrysiak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel.: 43 824 42 19

e-mail: rzecznik@powiatzdunskowolski.pl


Romana Przybylska – audytor wewnętrzny

e-mail: r.przybylska@powiatzdunskowolski.pl

tel.: 43 824 42 54

Wojciech Klauziński – główny specjalista

e-mail: w.klauzinski@powiatzdunskowolski.pl

tel.: 43 824 42 54


Dominika Walocha – kierownik referatu

tel.: 43 824 42 23

e-mail: d.walocha@powiatzdunskowolski.pl


Mirosław Kowalczyk – inspektor 

tel.: 43 824 42 22

e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl


Kacper Wlazło – pracownik I stopnia w ramach robót publicznych

tel.: 43 824 42 23

e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl


Krzysztof Abramczyk – pomoc administracyjna

tel.: 43 824 42 20

e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl


Dorota Trzaskowska - informatyk

tel.: 43 824 42 14

e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl


Elżbieta Szymczak – kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu

tel.: 43 824 42 24

e-mail: rada@powiatzdunskowolski.pl


Emilia Jankowska – pomoc administracyjna

tel.: 43 824 42 24

e-mail: rada@powiatzdunskowolski.pl


Leszek Błaszczyk – kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa

tel.: 43 824 42 25

e-mail: l.blaszczyk@powiatzdunskowolski.pl


Jolanta Półgrabia – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, inspektor BHP, archiwista 

tel.: 43 824 42 27

e-mail: j.polgrabia@powiatzdunskowolski.pl


Artur Malec – inspektor ds. obronnych

tel.: 43 824 42 25

e-mail: obrona@powiatzdunskowolski.pl


Marta Witkowska – sekretarka starostwa

Beata Kucharska – sekretarka starostwa

Katarzyna Wojtczak – sekretarka starostwa

tel.: 43 824 42 10      

      43 824 42 11     

      43 823 22 04

fax 43 824 42 50

e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl


Ryszard Sowiński  – kierowca

Jan Marcinkowski – robotnik gospodarczy

Krzysztof Węgierski – goniec

Małgorzata Witkowska – goniec

Alicja Śpiewak – pracownik ds. utrzymania czystości

Katarzyna Kalinowska – pracownik ds. utrzymania czystości

Aleksandra Jeziorska – pracownik ds. utrzymania czystości

Paulina Śpiewak – pracownik ds. utrzymania czystości

Inspektor  Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Adam Kubiak, tel 43 824 42 26, e-mail: iod@powiatzdunskowolski.pl

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych.

Obowiązek Informacyjny

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij