Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Od 12 lipca 2018r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


08.01.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.79.2018
Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia
Adres inwestycji: działka nr 16/6 – obręb 7, działka nr 71/65 – obręb 8, ul. Srebrna, Kilińskiego, Zielona w Zduńskiej Woli


28.12.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.80.2018
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kosodrzewiny w Zduńskiej Woli
Adres inwestycji: działki nr 184/1, 178/3, 177/5, 176/12, 175/6, 174/9, 172/14, 171/29, 171/18, 168/9, 165/15, 164/15, 161/5, 160/15, 159/14, 158/3, 155/3, 151/18, 149/12, 147/17, 146, 145/12, 144/12, 143/12, 142/12, 141/12, 140/21, 138/12, 136/12, 135/5 – obręb 16 w Zduńskiej Woli


20.12.2018r

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.78.2018
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci oświetleniowej
Adres inwestycji: działki nr 232, 260/1, ul. Wrzosowa, Zduńska Wola18.12.2018r

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.74.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Sieradz
Inwestycja: Zgłoszenie budowy linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 o dł. 195m
Adres inwestycji: działki nr 221/3, 255/12, obręb Karsznice, gm. Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.76.2018
Inwestor:  
Cezary Kozłowski
Inwestycja: Zgłoszenie wykonania sieci wodociągowej z przyłączem
Adres inwestycji: działki nr 6/4, 9/1, 19/1, Opiesin, gm. Zduńska Wola


17.12.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.79.2018
Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia
Adres inwestycji: działka nr 16/6 – obręb 7, działka nr 71/65 – obręb 8, ul. Srebrna, Kilińskiego, Zielona w Zduńskiej Woli


14.12.2018r

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.78.2018
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci oświetleniowej
Adres inwestycji: działki nr 232, 260/1, ul. Wrzosowa, Zduńska Wola


12.12.2018r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr 
AB.6743.2.77.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja  S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci  elektroenergetycznej nN 0,4kV
Adres inwestycji: działki nr 68/1, 68/4 obręb Poręby, działka nr 982/5 obręb Polków, gm. Zduńska Wola


05.12.2018

Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.75.2018
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:
Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV
Adres inwestycji:
działki nr  88, 102, 103/2 Woźniki, gm. Zapolice


30.11.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.77.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja  S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:
Zgłoszenie rozbudowy sieci  elektroenergetycznej nN 0,4kV
Adres inwestycji: działki 68/1, 68/4 Poręby, działki 982/5 Polków
30.11.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.76.2018
Inwestor:  Cezary Kozłowski

Inwestycja: Zgłoszenie wykonania sieci wodociągowej z przyłączem
Adres inwestycji: działki nr 6/4, 9/1, 19/1 Opiesin, gm. Zduńska Wola

20.11.2018r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.73.2018
Inwestor:  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej  nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 474, 183/8, Boczki, gm. Zduńska Wola


15.11.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.75.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 88, 102, 103/2, Woźniki, gm. Zapolice


13.11.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.74.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Sieradz
Inwestycja: Zgłoszenie budowy linii kablowej typu YAKXs 4x120mm2 o dł. 195m
Adres inwestycji: działki nr 221/3, 255/12, obręb Karsznice, gm. Zduńska Wola


02.11.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.73.2018
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 474, 138/8, Boczki, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.58.2018
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego
Adres inwestycji: działki nr 171/3, 171/4, 171/5, 241/1, Krobanów, gm. Zduńska Wola

 


25.10.2018r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.60.2018
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia publicznego
Adres inwestycji: działki nr 162/1, 72/11, Janiszewice, gm. Zduńska Wola

16.10.2018r.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.59.2018
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr 246/1, 7/1, 3/1, Krobanów, gm. Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.71.2018
Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia
Adres inwestycji: działki nr 49/2, 76, 165, obręb 13; 94/3, obręb 15; Zduńska Wola, ulica Polna


15.10.2018r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.64.2018
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola działający w imieniu i na rzecz Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr: dz. 388, 380/1, 150/1, 48/2 - Tymienice, działka nr 117 – Annopole Nowe, gm. Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.68.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia Nn 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 153/10, 153/11, 150/1, 148/17, 148/16, Tymienice, gm. Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.72.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia Nn 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 253/1, 48/2 obręb Tymienice, gm. Zduńska Wola


10.10.2018

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.70.2018
Inwestor:
Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja:
budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia
Adres inwestycji:
ul. Południowa, dz. 168 - obr. 12, dz. 141, 148/1 - obr. 13, Zduńska Wola


09.10.2018

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.53.2018
Inwestor:
Gmina Zduńska Wola
Inwestycja:
budowa linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia
Adres inwestycji:
Czechy dz. nr ewid. 1191/5, 746/2, 745/3, 745/6, 742/3 gm. Zduńska Wola

08.10.2018

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.66.2018
Inwestor:
Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja:
budowa oświetlenia ulicy Polnej
Adres inwestycji:
ul. Polna, dz. 76, 165, obręb 13, Zduńska Wola


03.10.2018


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.72.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia Nn 0,4 kV


Adres inwestycji: działki nr 253/1, 48/2 obręb Tymienice, gm. Zduńska Wola


03.10.2018

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.67.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A.

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej

niskiego napięcia nN 0,4kV

Adres inwestycji: działki nr 583/3, 581/27, 708, Pstrokonie,

gm. Zapolice

 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.69.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A.
Inwestycja:
 Zgłoszenie rozbudowy  sieci elektroenergetycznej

niskiego napięcia nN 0,4kV

Adres inwestycji: działki nr 125/8, 363, 125/16, Świerzyny, gm. ZapoliceInformacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.69.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 125/8, 363, 125/16;  Świerzyny, gm. Zapolice


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.70.2018
Inwestor: 
Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia


Adres inwestycji: działki nr 168 obręb 12; 141, 148/1 obręb 13; Zduńska Wola ulica Południowa


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.71.2018
Inwestor: 
Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia


Adres inwestycji: działki nr 49/2, 76, 165  obręb 13; 94/3 obręb 15; Zduńska Wola ulica Polna26.09.2018

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.65.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A.

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej

Adres inwestycji: działki nr 198/1, 365/1, 366/1, 367/2 obręb Czechy, gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.67.2018
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 583/3, 581/27, 708  Pstrokonie, gm. Zapolice


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.61.2018
Inwestor: 
Gmina Zapolice
Inwestycja:
 Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego


Adres inwestycji: działki nr 308/1 i 343/2 obręb Paprotnia, Marżynek, gm. Zapolice
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.62.2018
Inwestor: 
Gmina Zapolice
Inwestycja:
 Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego


Adres inwestycji: działki nr 217/18, 218/24, 219/8, 220/15, 220/11, 220/7, 221/29, 230  obręb Zapolice,  Zapolice ul. Zachodnia


18.09.2018r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.57.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 168/9, 146/1, 175/9, 175/6, Tymienice, gm. Zd. Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.47.2018
Inwestor: Sławomir Kowalczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr: 206, 233, 205/1, obręb Polków, gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.66.2018
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenia
Adres inwestycji: działki nr: 76, 165, obręb 13, ul. Polna w Zduńskiej Woli

14.09.2018r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.48.2018
Inwestor:
MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr: 255, 260/10, 260/7, obręb 27, ul. Maratońska, Zduńska Wola


13.09.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.65.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 198/1, 365/1, 366/1, 367/2, Czechy, gm. Zduńska Wola


12.09.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.64.2018
Inwestor: Wójt Gminy Zduńska Wola działający w imieniu i na rzecz Gminy Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr: 388, 380/1, 150/1,48/2 - Tymienice, działka nr 117 – Annopole Nowe, gm. Zduńska Wola

 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.49.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr: 82/1, 88/3, 88/5, 87/1, 87/5, 90/10, 104/1, 107/1, 108/1, 112/1, 113/1, 114/1, 133/2, 135, 136, 142/1, obręb 9, ul. Andrzeja Struga, ul. Wychodnia, ul. Wolna, działka nr 57, obręb 10, ul. Kryształowa, Zduńska Wola


11.09.2018r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.50.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej w Opiesinie wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Torowej w Zduńskiej Woli
Adres inwestycji: działki nr: 169, 170, 159/11, obręb 2, Zduńska Wola, działka nr 281/1, obręb Opiesin, gm. Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.51.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy węzła na sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działka nr: 29/92, obręb 10, ul. Łaska, Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.52.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 726/3, 726/4, 771, 596, obręb Piaski, gm. Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.54.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 246/6, 246/11, 241/15, 241/13, ul. Wiśniowa w Zduńskiej Woli


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.55.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 61/5, 61/4, 142/2, 143/2, 51/4, 51/5, Michałów, gm. Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.56.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 88, 113/1, 184/4, 184/3, 184/2, Ptaszkowice, gm. Zapolice


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.1.63.2018
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci oświetleniowej
Adres inwestycji: działki nr 260/1, 232, ul. Wrzosowa, obręb 20, Zduńska Wola


07.09.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.61.2018
Inwestor:
Gmina Zapolice
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr 308/1, 343/2 w miejscowości Marżynek, obręb Paprotnia, gm. Zapolice

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.62.2018
Inwestor:
Gmina Zapolice
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr 217/18, 218/24, 219/8, 220/15, 220/11, 220/7, 221/29, 230, ul. Zachodnia, Zapolice

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.63.2018
Inwestor:
Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci oświetleniowej
Adres inwestycji: działki nr 260/1, 232, ul. Wrzosowa, obręb 20, Zduńska Wola


05.09.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.58.2018
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr 171/3, 171/4, 171/5, 241/1, 175/1, Krobanów, gm. Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.59.2018
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr 246/1, 7/1, 3/1, Krobanów, gm. Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.60.2018
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr 162/1, 72/11, Janiszewice, gm. Zduńska Wola


31.08.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.56.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 88, 113/1, 184/4, 184/3, 184/2, Ptaszkowice, gm. Zapolice


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.57.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 168/9, 146/1, 175/9, 175/6, Tymienice, gm. Zd. Wola


27.08.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.54.2018
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 246/6, 246/11, 241/15, 241/13, ul. Wiśniowa w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6740.1.55.2018
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr 61/5, 61/4, 142/2, 143/2, 51/4, 51/5, Michałów, gm. Zduńska Wola


24.08.2018r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.53.2018
Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia
Adres inwestycji: działki nr 1191/5, 746/2, 745/3, 745/6, 742/3, obręb Czechy, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.45.2018
Inwestor:
MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Adres inwestycji:
działka nr 220/2, obręb 11, ul. Topolowa w Zduńskiej Woli


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.52.2018
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 726/3, 726/4, 771, 596, obręb Piaski, gm. Zduńska Wola

 

23.08.2018r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.47.2018
Inwestor: Sławomir Kowalczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr: 206, 233, 205/1, obręb Polków, gm. Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.48.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr: 255, 260/10, 260/7, obręb 27, ul. Maratońska, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.49.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji:działki nr: 82/1, 88/3, 88/5, 87/1, 87/5, 90/10, 104/1, 107/1, 108/1, 112/1, 113/1, 114/1, 133/2, 135, 136, 142/1, obręb 9, ul. Andrzeja Struga, ul. Wychodnia, ul. Wolna, dziaka nr 57, obręb 10, ul. Kryształowa, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.50.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej w Opiesinie wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Torowej w Zduńskiej Woli
Adres inwestycji: działki nr: 169, 170, 159/11, obręb 2, Zduńska Wola, działka nr 281/1, obręb Opiesin, gm. Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.51.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja: Zgłoszenie budowy węzła na sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działka nr: 29/92, obręb 10, ul. Łaska, Zduńska Wola


17.08.2018r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.44.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji:
działki nr 60, 237/1, 237/3, ul. Szpakowa w Zduńskiej Woli

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.46.2018
Inwestor: MPWiK Sp z o. o.
Inwestycja:
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji:
działki nr 99 i 213/1, ul. Henrykowska w Zduńskiej Woli


06.08.2018 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.46.2018
Inwestor:
MPWiK sp z o.o.
Inwestycja: Zgłoszenie sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji: działki nr 99 i 213/1, ul. Henrykowska w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.45.2018
Inwestor:
MPWiK sp z o.o.
Inwestycja:Zgłoszenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Adres inwestycji: działka 220/2 ul. Topolowa w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.44.2018
Inwestor:
MPWiK sp z o.o.
Inwestycja:Zgłoszenie sieci kanalizacji sanitarnej
Adres inwestycji: działki nr 60, 237/1, 237/3, ul. Szpakowa w Zduńskiej Woli

19.07.2018r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.41.2018
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:
Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji:
działki nr:327/1, 131/1, 123/3, 123/8, Izabelów Mały, gm. Zduńska Wola


17.07.2018r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.43.2018
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:
Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji:
działki nr: 449, 309/1, 316/4, Wilamów, gm. Szadek

17.07.2018r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.42.2018
Inwestor: Joanna Werner
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami
Adres inwestycji:
działki nr 61/4, 61/2, 68/2, Paprotnia, gm. Zapolice

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij