Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

2017 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


05.01.2018 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.65.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji:
działki: 255/16, 255/1, 269, 281/1, Opiesin, gm. Zduńska Wola

18.12.2017

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.64.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji: działki nr: 185, 350, 280/4, 193/8, 280/3, 63, ul.Szaniawskiego, ul.Dybowskiego  w Zduńskiej Woli


15.12.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.65.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji:dz. 255/16, 255/1, 281/1, 269, Opiesin, gm. Zduńska Wola

 

12.12.2017 r.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.63.2017


Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 140/1, 19/1, 6/4 Opiesin, gm. Zduńska Wola  


05.12.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.62.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji:działki nr: 210, ul. Dolna w Zduńskiej Woli

01.12.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.64.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola                                                                                                                 Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji: działki nr: 185, 350, 280/4, 193/8, 280/3, 63, ul. Szaniawskiego, ul. Dybowskiego w Zduńskiej Woli

28.11.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.60.2017

Inwestor: Gmina Zduńska Wola

Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr : 1111/4, 1190/1, 1176/3,1173/3, 1172/3, 1170/3, 1169/3, 1168/3, 1166/3, 705/2, 1165/3, 1164/3, 1163/3, 1162/3, 1161/3, 1158/3, 1156/3, 1155/3, 1154/3, 1153/3, 1152/3, 1151/3, 1150/3, 1148/3, 1146/3, 1154/3, 1144/3, 1142/3, 1193/9, Czechy, działka nr: 90/3, Ogrodzisko, gm. Zduńska Wola  

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.63.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV 

Adres inwestycji: działki nr:140/1, 19/1, 6/4, Opiesin, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.61.2017

Inwestor:Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 97/1, 97/2, 86/3, ul. Dojazd w Zduńskiej Woli

16.11.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.62.2017

Inwestor:Miasto Zduńska Wola
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji:działki nr: 210, 237, ul. Dolna w Zduńskiej Woli

15.11.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.62.2017

Inwestor: Agnieszka Pietrzak                                                                                                                             Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji:działka nr: 82/4, ul. Struga w Zduńskiej Woli


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.61.2017

Inwestor:Miasto Zduńska Wola
Inwestycja:
Rozbudowa sieci oświetleniowej
Adres inwestycji:
dz. 97/1, 97/2, 86/3, obr. 13, ul. Dojazd, Zduńska Wola

03.11.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.60.2017

Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja:
Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji:
dz. 1111/1, 1190/1, 1176/3, 1175/3, 1174/3, 1173/3, 1172/3, 1171/3, 1170/3, 1169/3, 1168/3, 1167/3, 1166/3, 1165/3, 1164/3, 1163/3, 1162/3, 1161/3, 1158/3, 1156/3, 1155/3, 1154/3, 1153/3, 1152/3, 1151/3, 1150/3, 1148/3, 1146/3, 1145/3, 1144/3, 1142/3, 1193/9 – Czechy, dz. 90/3- Ogrodzisko, gm. Zduńska Wola


02.11.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.57.2017

Inwestor:Gmina Miasto Zduńska Wola                                                                                                                   Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami wod-kan
Adres inwestycji: działki nr: 109,155, 130/4, ul. Wierzbowa w Zduńskiej Woli


30.10.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.58.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Maciejów, działki nr: 107/4, 165/2, 106/4, 106/7, 106/8, obr. Janiszewice, gm. Zduńska Wola

25.10.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.55.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 223/2, 260/1, 222/1, 221, obr. 4, ul. Wrzosowa w Zduńskiej Woli  

19.10.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.54.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola                                                                                                               Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji:działki nr: 3/8, 55, 63, ul. Gołębia w Zduńskiej Woli

16.10.2017

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.53.2017

Inwestor:Państwo Patrycja i Daniel Szubert
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego
Adres inwestycji:
działka nr 174/23, ul. Czeremchy w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.59.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren

Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV

Adres inwestycji: działka nr 54/2, 74/1, Ochraniew, działka nr 168/3, Janiszewice, gm. Zduńska Wola

11.10.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.56.2017

Inwestor: Wiesława i Grzegorz Jakubowiak                                                                                                        Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem
Adres inwestycji: działki nr: 320/3, 320/11, 325/2, Marżynek, obr. Paprotnia, gm. Zapolice

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.58.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Maciejów, działki nr: 107/4, 165/2, 106/4, 106/7, 106/8, obr. Janiszewice, gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.57.2017

Inwestor:Gmina Miasto Zduńska Wola                                                                                                               Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami wod-kan
Adres inwestycji: działki nr: 109,155, 130/4, ul. Wierzbowa w Zduńskiej Woli

10.10.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.56.2017

Inwestor: Wiesława i Grzegorz Jakubowiak                                                                                                    Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji z przyłączem
Adres inwestycji:działki nr: 320/3, 320/11, 325/2, Marżynek, obr. Paprotnia, gm. Zapolice

06.10.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.45.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji:działki nr: 43/1, 47/2, 49/2, 50/2, 51/3, 53/2, 75/4, 76, 86/3, 97/1, 97/2, 426/9, 427/9, obr. 13, ul. Popiełuszki w Zduńskiej Woli

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.47.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 14/8, 14/9, 16/8, 403/8, 405/26, 407/3, 416/3, 416/7, 418/3, 418/7, obr 13. ul. Twardowskiego w Zduńskiej Woli

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.44.2017

Inwestor:Miasto Zduńska Wola
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji:działki nr: 41/2, 42/2, 46/4, 48/2, 52/3, 52/7, 55/2, 56/3, 57/1, 59/2, 75/2, 385/1, 385/4, 387/10, 424/3, 426/2, 427/2 obr. 13, ul. Ks J.Tischnera w Zduńskiej Woli

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.46.2017

Inwestor:Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 14/3, 16/3, 18/3, 19/3, 23/17, 23/20, 24/4, 399/3, 401/3, 403/3, 404/1, 404/2, 404/4, 405/6, 405/7, 405/24, 405/25, 407/2, obr13, działki: 236 obr.14 ul. Wyszyńskiego w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.55.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 223/2, 260/1, 222/1, 221, obr. 4, ul. Wrzosowa w Zduńskiej Woli  

04.10.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.52.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 13/5, 55,10,56/1, obr. 8, ul. Łanowa, uL. Przatowska w Szadku  

27.09.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.54.2017

Inwestor:Gmina Miasto Zduńska Wola                                                                                                                   Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji: działki nr: 3/8, 55, 63, ul. Gołębia w Zduńskiej Woli


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.53.2017

Inwestor: Państwo Patrycja i Daniel Szubert
Inwestycja: Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego
Adres inwestycji: działka nr 174/23, ul. Czeremchy w Zduńskiej Woli

 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.50.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 601/30, 606/1, 605/2, 605/1, 603, 604, ul. Żytnia, ul. Jana Kazimierza w Zduńskiej Woli


20.09.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.48.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 131/6, 131/7, 131/8, obr. 7, ul. Przatowska w Szadku  

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.49.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 222/1, 283/1,Pstrokonie, gm. Zapolice  

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.51.2017

Inwestor: Pan Karol Walasik

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: działki nr: 222, 201/6, 201/5, 201/8, 201/9, 200/1, 201/7 w Zapolicach

18.09.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.52.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 13/5, 55, 10, 56/1 obr 8 ul. Przatowska, ul. Łanowa w Szadku


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.51.2017

Inwestor: Pan Karol Walasik

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: działki nr: 222, 201/6, 201/5, 201/8, 201/9, 200/1, 201/7 w Zapolicach

11.09.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.50.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola

Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 601/30, 606/1, 605/2, 605/1, 603, 604, ul. Żytnia, Ul. Jana Kazimierza w Zduńskiej Woli

06.09.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.49.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 222/1, 283/1,Pstrokonie, gm. Zapolice  

01.09.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.48.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV

Adres inwestycji: działki: 131/6, 131/7, 131/8, obr. 7, ul. Przatowska w Szadku  

31.08.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.47.2017

Inwestor:Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 14/8, 14/9, 16/8, 403/8, 405/26, 407/3, 416/3, 416/7, 418/3, 418/7, obr 13. ul. Twardowskiego w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.46.2017


Inwestor:Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 14/3, 16/3, 18/3, 19/3, 23/17, 23/20, 24/4, 41/6, 42/6, 399/3, 401/3, 403/3, 404/1, 404/2, 404/4, 404/6. 405/6, 405/7, 405/24, 405/25, 407/2, obr. 13, działki: 210, 236 obr.14           ul. Wyszyńskiego w Zduńskiej Woli


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.45.2017


Inwestor:Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji: działki nr: 43/1, 47/2, 49/2, 50/2, 51/3, 53/2, 75/4, 76, 86/3, 97/1, 97/2, 426/9, 427/9, obr. 13, ul. Popiełuszki w Zduńskiej Woli


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.44.2017


Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji:działki nr: 41/2, 42/2, 46/4, 46/13, 48/2, 48/4, 52/3, 52/7, 55/2, 56/3, 57/1, 59/2, 75/2, 385/1, 385/4, 387/10, 424/3, 426/2, 427/2 obr. 13, ul. Ks J. Tischnera w Zduńskiej Woli


30.08.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.42.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV                               Adres inwestycji: Paprotnia, dz. 39/14 i 39/21 gm. Zapolice 

29.08.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.41.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 323/6, 323/7, 323/4, 312/1 ul. Wodna w Zduńskiej Woli 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.43.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Paprotnia, dz. 39/17 i 39/21 gm. Zapolice 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.37.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie oświetlenia w parku na Osiedlu Południe w Zduńskiej Woli
Adres inwestycji: działki nr: 81/14, 81/15, 166/9, 84/2, 80/1, 165, 63/4, 60/4, 201/3, 81/5, 81/9, 81/10, 64, 61, 57, 55, 53, 51, 49, 47, 69/5, 70/1, 71/1, obr. 12 w Zduńskiej Woli

24.08.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.43.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Paprotnia, dz. 39/17 i 39/21 gm. Zapolice 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.42.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Paprotnia, dz. 39/14 i 39/21 gm. Zapolice 


21.08.2017

Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.35.2017

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Północnej

Adres inwestycji: ul. Północna, obręb 3, działki nr: 27/2, 29/2, Zduńska Wola  


Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.36.2017

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Adres inwestycji: Karsznice, obręb 9, działki nr: 221/1, 261/20, 261/18, 261/21, 261/16, 261/17, 118/1, gmina Zduńska Wola  


18.08.2017

Informacja o wycofaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.40.2017

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji: działki nr ewid. gruntów 819/1, 304/3, 298/8obr. Czechy, gm. Zduńska Wola oraz dz. nr ewid. 7 obr. 6 Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.41.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV

Adres inwestycji: ul. Wodna, Zduńska Wola działki nr 323/6, 323/7, 323/4, 312/1 obr. 3

16.08.2017

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.39.2017

Inwestor: Aneta Kołodziejczyk

Inwestycja: Zgłoszenie budowy  sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym

Adres inwestycji: Zapolice, działki nr: 58/7 i 59 , Pstrokonie, działki nr: 222/1 i 293/3 obr. 10, gm. Zapolice


11.08.2017

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.33.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. O/d Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV

Adres inwestycji: Henryków, działki nr: 27/5, 29/1,43/1, 53/2, 54/1, 55/1, 56/4, 57/8, 57/10, 57/18, 58/9, 58/10, 58/11, 58/16, 58/17, 59/1, 59/5, 61/1, 62/6, 62/8, 62/9, 62/11, 62/13, 62/17, 62/23, 62/26, 167/1, 170/3, 188/1, 188/3, 62/27, 62/28, Biały Ług, działki nr: 111/5, 111/6,111/7, gm. Zduńska Wola


10.08.2017

Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.38.2017

Inwestor: Ryszard Stępnik
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: ul. Paprocka, dz. 245/11, 245/3, 245/4, 245/5, 245/7, 245/9, 246/2, 246/3, 246/7, 246/9, 246/10, 247/3, 247/5, 247/6, 247/8, 247/9, 246/11, 247/11, Zduńska Wola


08.08.2017

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.34.2017

Inwestor: Gmina Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Adres inwestycji: działka nr 168/3, Janiszewice, gm. Zduńska Wola


03.08.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.40.2017

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji: działka nr 7, obr. 6, Zduńska Wola, działki nr 819/1, 304/3, 298/8, Czechy,      gm. Zduńska Wola

31.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.39.2017

Inwestor: Pani Aneta Kołodziejczyk

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Adres inwestycji: Pstrokonie działki nr 293/3, 222/1, 58/7, 59, gm. Zapolice


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.32.2017

Inwestor: Pan Romuald Chrablewski

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej                                                                                                   Adres inwestycji: Izabelów Mały, działki nr 123/1,128/1,124/3,124/4,125/3,125/4,126/1,127/1,327/1         gm. Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.38.2017

Inwestor:Ryszard Stępnik
Inwestycja: Zgłoszenie sieci wodociągowej
Adres inwestycji:ul. Paprocka, działki nr: 245/12, 245/3, 245/4, 245/5, 254/7, 245/9, 246/2, 246/3, 246/7, 246/9, 246/10, 247/3, 247/5, 247/6, 247/8, 247/9, w Zduńskiej Woli

28.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.37.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja:Zgłoszenie budowy oświetlenia
Adres inwestycji: obr 12, działki nr: 81/14,81/15, 166/9, 84/2, 80/1, 165,63/4, 60/4, 201/3, 81/5, 81/9, 81/10, 64, 61, 57, 55,53, 51,49,47,69/5, 70/1, 71/1 w Zduńskiej Woli

27.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.36.2017

Inwestor: MPWiK Sp. z o.o.                                                                                                                                  Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: Karsznice, działki nr 221/1, 261/20, 261/18, 261/21,261/16,261/17,118/1 gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.35.2017

Inwestor: MPWiK Sp. zo.o.                                                                                                                          Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Północna działki nr 27/2, 29/2, Zduńska Wola

26.07.2017 r.

Informacja o wniesionym sprzeciwie w dniu 25.07.2017 r do zgłoszenia nr AB.6743.2.30.2017

Inwestor: Agnieszka Pietrzak

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika bezodpływowego
Adres inwestycji:ul. Struga 30, dz. 82/4 Zduńska Wola

25.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.34.2017

Inwestor: Gmina Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenie
Adres inwestycji: Janiszewice, dz. 168/3, gm. Zduńska Wola

24.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.33.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. O/d Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
Adres inwestycji: Henryków, działki nr: 27/5, 29/1,43/1, 52/5, 53/2, 54/1, 55/1, 56/4, 57/8, 57/10, 57/18, 58/9, 58/10, 58/11, 58/16, 58/17, 59/1, 59/5, 61/1, 62/6, 62/8, 62/9, 62/11, 62/13, 62/14, 62/17, 62/22, 62/23, 62/26, 167/1, 170/3, 188/1, 188/3, Biały Ług, działki nr:111/5, 111/6,111/7, gm. Zduńska Wola

 

17.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.32.2017

Inwestor:Pan Romuald Chrablewski                                                                                                                   Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej                                                                       Adres inwestycji: Izabelów Mały, działki nr:123/1,128/1,124/3,124/4,125/3,125/4,126/1,127/1,327/1         gm. Zduńska Wola

11.07.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.31.2017

Inwestor:Pan Janusz Pakuła                                                                                                                                       Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami                                                                     Adres inwestycji:ul. Wodna, działki nr: 323/4, 323/6, 323/7, 324/4,324/5, 324/6, 312/1, Zduńska Wola


06.07.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Krańcowa dz. 66, 101,obr 25, dz nr 2, 6/2, 8/6, 9/6, obr. 27, Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.27.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja:Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Czeremchy, Cyprysowa, Kalinowa w Zduńskiej Woli

30.06.2017                                                                                                                                                             Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.31.2017

Inwestor: Janusz Pakuła
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: ul. Wodna, działki: 323/4, 323/6, 323/7, 324/4, 324/5, 324/6, 312/1,Zduńska Wola.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.28.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetyczej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Kotlinki, dz. 118, 117/1, Sikucin działki:253/2, 252/1, 251/1, 250/2, 248/6, 248/5, 248/4,247/1, 246/2, 246/3, 245/1, 244/1, 243/1, 242/1, 241/6, 241/8, gm. Szadek


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.29.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren
Inwestycja:  Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Paprotnia, działki: 72/10, 72/9, 68/2, 72/11, gm. Zapolice


22.06.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.30.2017

Inwestor: Agnieszka Pietrzak

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika bezodpływowego
Adres inwestycji:ul. Struga 30, dz. 82/4, Zduńska Wola

16.06.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Michałów dz. 122/2, Krobanów dz. 240/1,238/1 gm. Zduńska Wola 

14.06.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.29.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji: Paprotnia, działki: 72/10, 72/9, 68/2, 72/11, gm. Zapolice

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.28.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji:Kotlinki, dz. 118, 117/1, Sikucin działki:253/2, 252/1, 251/1, 250/2, 248/6, 248/5, 248/4,247/1, 246/2, 246/3, 245/1, 244/1, 243/1, 242/1, 241/6, 241/8, gm. Szadek

12.06.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie drogowego i kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji:działki nr 70, 71/56,71/65, w Zduńskiej Woli

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Suchoczasy dz nr 2/1, 251/1, Korczew, dz nr: 170, 167, 113/1, 70/9, gm. Zduńska Wola 

07.06.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren
Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji:Mostki, dz. 152/2, 438/1, 157/4, 158/2, 158/4, 158/5, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja:Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV
Adres inwestycji: Zduńska Wola dz. 285/5, 285/4, 285/1, Kol. Swędzieniejewice dz. 5/1, gm. Zapolice

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 221/2, 205/4, Wymysłów,                   gm. Zduńska Wola

01.06.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.27.2017

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Czeremchy, Cyprysowa, Kalinowa w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2017

Inwestor:Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie budowy oświetlenie
Adres inwestycji: ul. Krańcowa dz. 66, 101, Zduńska Wola

31.05.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2017

Inwestor: Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji: działki nr: 70, 71/56, 71/65, ul. Zielona 34, ul. Kilińskiego 28 i 30, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2017

 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren

Inwestycja:  Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV

Adres inwestycji: działka nr 122/2, Michałów, działka nr 240/1, 238/1, Krobanów, gm  Zduńska Wola


25.05.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Suchoczasy dz nr 2/1, 251/1 i Korczew dz nr: 170, 167, 113/1, 70/9, gm. Zduńska Wola

18.05.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 152/2, 438/1, 157/4, 158/2, 158/4, 158/5, Mostki, gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki: 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 221/2, 205/4, Wymysłów,                   gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV
Adres inwestycji: Kolonia Swędzieniejewice dz nr 5/1, Zduńska Wola, dz nr: 285/5, 285/4, 285/1 

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2017

Inwestor:Pan Paweł Kowalski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji:Strońsko, działki nr: 147/4 i 146/1, gm. Zapolice

15.05.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2017

Inwestor: Pan Paweł Kowalski
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: Strońsko, działki nr: 147/4 i 146/1, gm. Zapolice


11.05.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS4x120mm²
Adres inwestycji: działki nr: 142/9, 141/9,140/16,140/15, ul. Cedrowa Zduńska Wola

08.05.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2017

Inwestor: Pani Ewa Jaworska

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Zapolice, działki nr: 310/1 326 oraz Marcelów, działki: 156/7, 156/16, 156/9, 156/14

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2017

Inwestor:Pan Marcin Niełacny                                                                                                                        Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi

Adres inwestycji: Maciejów, działki nr: 165/2, 106/4, 106/5, 106/7, 106/8, 106/9, 106/11, gm. Zduńska Wola

 27.04.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS4x120mm²
Adres inwestycji: działki nr: 142/9, 141/9,140/16,140/15, ul. Cedrowa Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2017

Inwestor: Pani Ewa Jaworska
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Zapolice, działki nr: 310/1 326 oraz Marcelów, działki: 156/7, 156/16, 156/9, 156/14

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 1127/3, 1128/3, 1190/1, 1193/5, gm. Zduńska Wola

18.04.2017

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2017

Inwestor: Marcin Niełacny

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami

Adres inwestycji: Maciejów, działki nr: 165/2, 106/4, 106/5, 106/7, 106/8, 106/9, 106/11, gmina Zduńska Wola  

14.04.2017

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej kablowej

Adres inwestycji: dz.535, 534/5, 534/2, Szadkowice Ogrodzim, gm. Szadek

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej kablowej

Adres inwestycji: dz. 146, 148/8, 147/8,149/6,152/7, 152/6, ul. Cyprysowa

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej nN 0,4 kV

Adres inwestycji: dz. 245/3, 245/8, 252/1, 246/1, Wojsławice, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej

Adres inwestycji: dz. 214, 185/4, 95/8, ul. Paderewskiego

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektoenergetycznej nN 0,4 kV

Adres inwestycji: dz. 1127/3, 1128/3, 1190/1, 1193/5 ,Czechy

06.04.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2017

Inwestor:PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 214,185/4,95/8, obr.12,ul. Paderewskiego w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji:działki nr:146, 148/8,147/8,149/6,152/6,152/7, ul. Cyprysowa, obr. 16 w Zduńskiej Woli

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
Adres inwestycji: działki nr: 245/3,245/8,252/1,246/1, Wojsławice gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej 
Adres inwestycji: działki nr: 171/9,169/2,167/2,165/6,164/6,164/7,ul. Cyprysowa, obr. 16 w Zduńskiej Woli

31.03.2017

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren

Inwestycja: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej

Adres inwestycji: dz. 534/2, 535, 534/5, Szadkowice Ogrodzim, gm.Szadek

23.03.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej typu YAKXS4x120mm²
Adres inwestycji:działka nr 77, obr. 4 w Szadku

21.03.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji:działki: 164/1, 279, Annopole Stare, gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 1191/5, 1273/5, 1273/6, Czechy gm. Zduńska Wola

20.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki nr: 171/9,169/2,167/2,165/6,164/6,164/7, ul. Cyprysowa, obr. 16 w Zduńskiej Woli

16.03.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 172/5, 171/20, 171/9, 171/8, obr. 16 w Zduńskiej Woli

10.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 164/1, 279, Annopole Stare, gm. Zduńska Wola

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 1191/5, 1273/5, 1273/6, Czechy gm. Zduńska Wola

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: 548/1, 547, 545/7, 546, 545/8, 545/2, 545/1,545/10, 545/3, 545/4,545/6, Szadkowice Ogrodzim, gm. Szadek

03.03.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działki: dz.548/1, 547, 545/7, 546, 545/8, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/6, Szadkowice Ogrodzim, gm Szadek

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2017

Inwestor: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji: działka nr 77, Obr. 4, gm. Szadek

27.02.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2017
Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź-Teren
Inwestycja:Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej
Adres inwestycji:działki:172/5, 171/20, 171/9, 171/8, obr. 16 w Zduńskiej Woli


23.02.2017 r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2017
Inwestor: Pan Zbigniew Ratajczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Pratków, działki nr : 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 348, gm. Zduńska Wola, Kromolin Stary, działki nr :105, 74, 73/1, gm. Szadek

15.02.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2017

Inwestor: Pan Zbigniew Ratajczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Adres inwestycji: Pratków, działki nr : 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 348, gm. Zduńska Wola, Kromolin Stary, działki nr :105, 74, 73/1,  gm. Szadek

13.02.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2017

Inwestor: MPWiK sp. z o.o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji
Adres inwestycji: ul. Długosza, działki nr : 1,12,14/1, 13/1, 9/6, obr. 27 w Zduńskiej Woli

02.02.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2017

Inwestor:Pan Dominik Michalczak
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Wygiełzów, działki nr :2, 69/7, 69/8, gm. Zapolice

27.01.2017 r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2017

Inwestor: Pan Jan Strzelczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, działki nr : 316/4, 316/9, 316/11, gm. Zapolice

23.01.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2017

Inwestor: MPWiK sp. z o.o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji
Adres inwestycji: ul. Długosza, działki nr : 1,12,14/1, 13/1, 9/6, obr. 27 w Zduńskiej Woli

16.01.2017 r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2017

Inwestor: Pan Jan Strzelczyk
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
Adres inwestycji: Marżynek, działki nr : 316/4, 316/9, 316/11, gm. Zapolice

12.01.2017 r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.32.2016
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci energetycznej - oświetlenia ulicznego LED oraz budowy kanalizacji deszczowej 
Adres inwestycji: ul. Hugo Kołłątaja, działki: 86, 161 oraz część działek o nr 69, 149 w obr. 26 i 1, 14/1 obr. 27 w Zduńskiej Woli
 
 11.01.2017 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2017
Inwestor: Dominik Michalczak
Inwestycja: zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem
Adres inwestycji: dz.2, 69/8, 69/7, obr 18 - Wygiełzów, gmina Zapolice
 
10.01.2017 r.
 
Informacja o przyjęciu zgłoszenia nr AB.6743.2.33.2016
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź - Teren
Inwestycja: zgłoszenie rozbudowy sieci SN 15 kV i nN 0,4 kV (budowa przyłącza kablowego typu YAKXS 4x1200 mm2 wraz ze złączem, budowa linii kablowej typu YAKXS 4x1200 mm2, przyłącze SN, wymiana słupów na żerdzie wirowane typu E, rozbiórka linii napowietrznej)
Adres inwestycji: Pratków, gmina Zduńska Wola - dz. 227/3, 227/4, 227/6, 348, Kromolin Stary, gmina Szadek – dz. 18/2, 19/7
 
03.01.2017 r.
 
Informacja o wycofaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.34.2016
Inwestor: ZDNET MILLER WOSZCZAK Sp.J.
Inwestycja: zgłoszenie przebudowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej
Adres inwestycji: dz. 138/6, 45, obr. 5, Zduńska Wola
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij