W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

OGŁOSZENIE   o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2021 r.

XML

Treść

OGŁOSZENIE

 

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2021 r.

 

Starosta Zduńskowolski na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2021 r. 

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych 

 

1.      Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom udzielać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi.

2.      Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:

a)      posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,

b)      posiadać znajomość sektora pozarządowego,

c)      posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,

d)      posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,

e)      uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych 

 

1.      Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego , w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

2.      Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3.      Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

a)      żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

b)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

c)      wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.      W przypadku zgłoszenia  się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 

III. Zgłoszenie  

 

1.      Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesłać do dnia 7 października 2020 r. na adres:

·   Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola  

·   e-mailem na adres: starostwo@powiatzdunskowolski.pl 

2.      O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane