Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - ZP.272.2.10.2018 - "Zakup karetki specjalistycznej dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o"

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zduńska Wola, dn. 02.07.2018r.

ZP.272.2.10.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500152168-N-2018 z dnia 02-07-2018 r.
Zduńska Wola:

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576696-N-2018
Data: 21/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Zduńskowolski, Krajowy numer identyfikacyjny 73093479500000, ul. ul. Złotnickiego  25, 98220   Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 232 204, e-mail starostwo@powiatzdunskowolski.pl, faks 438 232 204.
Adres strony internetowej (url): www.powiatzdunskowolski.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że: - w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy, obejmującą swym zakresem dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym, o wartości co najmniej 300 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) brutto każda .
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że: - w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy, obejmującą swym zakresem dostawę ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym, o wartości co najmniej 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy) brutto każda .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-05, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-06, godzina: 11:00


 link do zamówienia


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij