Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zduńska Wola, dnia 23 lutego 2018 roku

AB.6740.2.2.2017

 

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017.1496 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j.) zawiadamia, że została wydana decyzja nr 1.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku, znak: AB.6740.2.2.2017 na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód, w zakresie odcinka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 (bez skrzyżowania), od km 0+053 do km 3+772 do skrzyżowania węzła drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód (bez skrzyżowania i odcinka dojazdowego drogi powiatowej) z klauzulą natychmiastowej wykonalności na działkach:
 

OBRĘB

NR DZIAŁKI PRZED PODZIAŁEM

NR DZIAŁKI PO PODZIALE

POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI

11 - Krobanów

257/1

257/3, 257/2, 257/4

11 - Krobanów

279/1

279/3, 279/4

11 - Krobanów

279/2

279/2

11 - Krobanów

278/1

278/4, 278/3

11 - Krobanów

278/2

278/6, 278/5

18 – miasto Zduńska Wola

1/11

1/77, 1/76

18 – miasto Zduńska Wola

1/14

1/78, 1/79

18 – miasto Zduńska Wola

1/16

1/81, 1/80, 1/82

18 – miasto Zduńska Wola

1/18

1/18

18 – miasto Zduńska Wola

1/17

1/83, 1/84

9 - Karsznice

12/1

12/3, 12/2

9 - Karsznice

13/1

13/2, 13/3

9 - Karsznice

242/1

242/3, 242/2, 242/4

9 - Karsznice

14/1

14/2, 14/3

9 - Karsznice

22/1

22/2, 22/3

9 - Karsznice

206/3

206/5, 206/4

9 - Karsznice

23/1

23/2, 23/3

9 - Karsznice

24/1

24/2, 24/3

9 - Karsznice

25/1

25/3, 25/2

9 - Karsznice

198/3

198/5, 198/4, 198/6

9 - Karsznice

245/1

245/3, 245/2, 245/4

9 - Karsznice

26/1

26/2, 26/3

9 - Karsznice

27/1

27/2, 27/3

9 - Karsznice

28/1

28/2, 28/3

9 - Karsznice

29/1

29/2, 29/3

9 - Karsznice

239/1

239/3, 239/2

9 - Karsznice

30/1

30/2, 30/3

9 - Karsznice

204/1

204/3, 204/2, 204/4

OBRĘB

NR DZIAŁKI PRZED PODZIAŁEM

NR DZIAŁKI PO PODZIALE

9 - Karsznice

38/1

38/2, 38/3

9 - Karsznice

37/1

37/2, 37/3

9 - Karsznice

39/1

39/2, 39/3

9 - Karsznice

40/1

40/2, 40/3

9 - Karsznice

203/1

203/3, 203/2, 203/4

9 - Karsznice

205/2

205/10, 205/9, 205/11

9 - Karsznice

221/1

221/2, 221/3

9 - Karsznice

222/1

222/3, 222/2, 222/4

9 - Karsznice

223/1

223/2, 223/3

9 - Karsznice

224/1

224/2, 224/3

9 - Karsznice

238/1

238/3, 238/2

9 - Karsznice

240/1

240/3, 240/2, 240/4

9 - Karsznice

241/1

241/3, 241/2, 241/4

9 - Karsznice

260/1

260/3, 260/2, 260/4

POWIAT ŁASKI – GMINA SĘDZIEJOWICE

1 - Bilew

419

419/2, 419/1, 419/3

1 - Bilew

421

421/2, 421/1, 421/3

1 - Bilew

423

423/2, 423/1, 423/3

1 - Bilew

424

424/2, 424/1, 424/3

1 - Bilew

425

425/2, 425/1, 425/3

1 - Bilew

427/2

427/4, 427/3, 427/5

1 - Bilew

428/3

428/6, 428/5

1 - Bilew

428/4

428/7, 428/8

1 - Bilew

430/5

430/7, 430/6, 430/8

1 - Bilew

433/4

433/7, 433/6, 433/8

1 - Bilew

435/4

435/12, 435/11

1 - Bilew

435/3

435/9, 435/8

1 - Bilew

435/7

435/13, 435/14

1 - Bilew

437

437/2, 437/1, 437/3

1 - Bilew

441

441/2, 441/1, 441/3

1 - Bilew

443

443/2, 443/1, 443/3

1 - Bilew

445

445/2, 445/1, 445/3

1 - Bilew

447

447/2, 447/4, 447/1, 447/3

1 - Bilew

449/1

449/6, 449/5, 449/7

1 - Bilew

449/4

449/9, 449/8

1 - Bilew

451

451/2, 451/1

1 - Bilew

619

619/2, 619/1, 619/3

1 - Bilew

623

623/1, 623/2

1 - Bilew

624

624/1, 624/2

1 - Bilew

625

625/1, 625/3, 625/2, 625/4

OBRĘB

NR DZIAŁKI PRZED PODZIAŁEM

NR DZIAŁKI PO PODZIALE

1 - Bilew

626

626/2, 626/1, 626/3

1 - Bilew

627

627/2, 627/1, 627/3

1 - Bilew

628

628/2, 628/1, 628/3

1 - Bilew

629

629/2, 629/1, 629/3

1 - Bilew

630

630/2, 630/1, 630/3

1 - Bilew

632

632/2, 632/1, 632/3

1 - Bilew

631

631/2, 631/1, 631/3

1 - Bilew

633

633/2, 633/1, 633/3

1 - Bilew

634

634/2, 634/1, 634/3

1 - Bilew

635

635/2, 635/1, 635/3

1 - Bilew

636

636/2, 636/1, 636/3

1 - Bilew

637/1

637/4, 637/3, 637/5

1 - Bilew

637/2

637/7, 637/6, 637/8

1 - Bilew

638

638/2, 638/1, 638/3

1 - Bilew

639

639/2, 639/1, 639/3

1 - Bilew

640

640/2, 640/1, 640/3

1 - Bilew

641

641/2, 641/1, 641/3

1 - Bilew

642

642/2, 642/1, 642/3

1 - Bilew

643/1

643/4, 643/3

1 - Bilew

643/2

643/6, 643/5, 643/7, 643/8

1 - Bilew

647/1

647/4, 647/3

1 - Bilew

647/2

647/6, 647/5

1 - Bilew

745

745/2, 745/1, 745/3

 
Numery działek do czasowego ograniczenia w związku z budową drogi:
 
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
gmina Zduńska Wola, obr. 11 - Krobanów:  dz. 278/1, 279/1, 257/1
gmina Zduńska Wola, obr. 9 – Karsznice: dz. 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 41/1, 24/1, 23/1, 198/3, 204/1, 205/2, 206/3, 222/1, 240/1, 241/1, 260/1
miasto Zduńska Wola, obr. 18: dz. 1/35, 1/17
POWIAT ŁASKI
gmina Sędziejowice, obr. 1 – Bilew: dz. 419, 423, 424, 425, 427/2, 428/3, 428/4, 437, 443, 445, 447, 449/1, 449/4, 451, 619, 623, 624, 625, 626, 627, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 638, 639, 640, 641, 642, 643/2
 
Numery działek po podziale do przejęcia na własność jednostki samorządu terytorialnego
w związku z budową drogi:
 
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
gmina Zduńska Wola, obr. 11 - Krobanów: 278/4, 279/3, 257/3, 278/6, 279/2
miasto Zduńska Wola, obr. 18: 1/78, 1/81, 1/77
gmina Zduńska Wola, obr. 9 – Karsznice: 26/2, 25/3, 12/3, 13/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 14/2, 24/2, 22/2, 23/2, 198/5, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 203/3, 204/3, 205/10, 206/5, 221/2, 222/3, 223/2, 224/2, 238/3, 239/3, 240/3, 241/3, 242/3, 245/3, 260/3
 
POWIAT ŁASKI
gmina Sędziejowice, obr. 1 – Bilew: 647/6, 647/4, 745/2, 643/4, 643/6, 642/2, 641/2, 640/2, 639/2, 638/2, 637/7, 637/4, 636/2, 635/2, 634/2, 633/2, 632/2, 631/2, 630/2, 629/2, 628/2, 627/2, 626/2, 625/1, 625/3, 624/1, 623/1, 619/2, 451/2, 449/9, 449/6, 447/2, 447/4, 445/2, 443/2, 441/2, 437/2, 435/13, 435/9, 435/12, 433/7, 421/2, 430/7, 428/6, 428/7, 427/4, 425/2, 424/2, 423/2, 419/2
 
 
            Strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10 w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia (Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Królewska nr 10, pokój nr 2a). 

Załączniki

Zawiadomienie pdf, 376 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij