Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Aneks nr 1 do SIWZ - ZP.272.2.1.2018 - "Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno - informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


                                                                       Zduńska Wola, dn. 05.02.2018r.

ZP.272.2.1.2018


Aneks nr 1

do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno - informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu pn. „Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno - informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” poprzez:


1. Zmianę zapisu pkt. 3 rozdziału X – „Opis sposobu przygotowania oferty” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„3.Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie), która  będzie posiadać oznaczenie:

 

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Oferta na zamówienie pn.

„Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno-informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”

dla części …………

 

- nie otwierać przed 08.02.2018 r. godz. 9:30”


na zapis o następującej treści:

„3.Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie), która  będzie posiadać oznaczenie:

 

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Oferta na zamówienie pn.

„Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno-informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”

dla części …………

 

- nie otwierać przed 12.02.2018 r. godz. 11:30”

 

 

2. Zmianę zapisu pkt. 1 rozdziału XI – „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„1.Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 8 lutego 2018 r.  do godz. 9:00”

 

na zapis o następującej treści:

„1.Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 12 lutego 2018 r.  do godz. 11:00”.


3. Zmianę zapisu pkt. 2 rozdziału XI – „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 8 lutego 2018 r.  o godz. 9:30”

 

na zapis o następującej treści:

„2.Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 lutego 2018 r.  o godz. 11:30”.


4. Dodanie w pkt. 2 Części II Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu:

„Emisja gotowego materiału filmowego (dotyczy wersji jednominutowej) w telewizji o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie) winna rozpocząć się w okresie następującym po dniu dostarczenia filmów do siedziby Zamawiającego w ilości i formie zgodnej z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zakończyć się nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali dokładne terminy emisji”.


5. Dodanie w pkt. 1, 2, 3, 4 ppkt. 1), 2), 3) Części III Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu:

„Na gadżetach stanowiących przedmiot zamówienia winny znaleźć się napis i logo projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” oraz logotypy związane z dofinansowaniem w postaci kolorowych nadruków. Zamawiający nie dopuszcza ww. logotypów na gadżetach stanowiących przedmiot zamówienia w postaci jednokolorowych nadruków”.


6. Zmianę zapisu pkt. 1 Części III Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„pojemność: 750ml.”

 

na zapis o następującej treści:

„pojemność: 700-800 ml.”


Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.


przejdź do ogłoszenia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij