Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Odpowiedzi na zapytania nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ZP.272.2.1.2018 - "Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno - informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                   Zduńska Wola, dnia 05.02.2018 r. 

ZP.272.2.1.2018

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno - informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Odpowiedzi na zapytania nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

1. Czy dobrze zrozumiałam, iż można np. złożyć ofertę na dwie z trzech części, prawda?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

 

2. Część II:

1) W obrębie zamówienia i wyceny informują Państwo, iż 40% punktów można uzyskać jeśli wskaże się krótszy termin realizacji zamówienia - jak to się odnosi do materiałów video, jeśli w ich skład ma wejść piknik podsumowujący realizację projektu (wrzesień 2019) i do przytoczonych dat w zamówieniu (scenariusz - 27.04.2018/dostarczenie filmów 28.10.2019/emisja w tv do 29.11.2019)

 

Odpowiedź: Skrócenie terminu realizacji (waga – 40%) – kryterium nr 2 oceny ofert, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części II zamówienia – dotyczy: dostarczenia do siedziby Zamawiającego filmów promujących szlak turystyczny – pierwotny termin realizacji 28 października 2019 r. (OPZ część II, pkt 2 ppkt 3). W pozostałym zakresie w ramach części II zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie w terminach określonych w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.

 

2) Czy biorą Państwo pod uwagę np realizację 1minutowego filmu teraz wraz z jego emisją w telewizji, a w okolicach października-listopada 2019 realizacja filmu 3 minutowego?

 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – zamówienie w zakresie części II zamówienia winno być realizowane w następujący sposób i w terminach:

Film wersja 1 minutowa:

  • Emisja filmu w telewizji o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie) – do 29 listopada 2019 r. ,
  • Ilość emisji: 20,
  • Ilość nośników z nagraniem filmu w formacie umożliwiającym odtworzenie w ogólnie dostępnych programach – 50.

 

Film wersja 3 minutowa:

  • Ilość nośników z nagraniem filmu w formacie umożliwiającym odtworzenie w ogólnie dostępnych programach – 50.

 

2. Terminy wykonania:

1) Scenariusz filmów przekazany do akceptacji Zamawiającego: 27 kwiecień 2018;

2) Wersja robocza filmów winna być przekazana do akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem dostarczenia filmu do siedziby Zamawiającego.

3) Dostarczenie filmów do siedziby Zamawiającego w  ilości i formie zgodnej z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 28 październik 2019 r.

4) Emisja gotowego materiału filmowego (dotyczy wersji jednominutowej) w telewizji o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie): do 29 listopada 2019 r.

 

 

3) Jaki okres czasu ma obejmować emisja video w tv?

 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówieniaemisja gotowego materiału filmowego (dotyczy wersji jednominutowej) w telewizji o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie) winna rozpocząć się w okresie następującym po dniu dostarczenia filmów do siedziby Zamawiającego w ilości i formie zgodnej z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zakończyć się nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali dokładne terminy emisji.

 

3. CZĘŚĆ III:

Nadruki:

- logotypy związane z dofinansowaniem – zgodnie z zapisami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Województwa Łódzkiego stanowiącą załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- logotyp projektu z napisem „Aktywna Dolina Rzeki Warty”

 

1) Czy dobrze rozumiem, że na gadżetach mają się pojawić poniższe logotypy:

 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – gadżety stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać:

Oznakowanie (nadruk):

  • logotypy związane z dofinansowaniem – zgodnie z zapisami zawartymi w  Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Województwa Łódzkiego stanowiącą załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
  • logotyp projektu z napisem „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

 

2) czy w wycenie możemy potraktować logotypy traktując je jako jednokolorowe nadruki (zwłaszcza na kamizelkach)?

 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – gadżety stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać:

Oznakowanie (nadruk):

  • logotypy związane z dofinansowaniem – zgodnie z zapisami zawartymi w  Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Województwa Łódzkiego stanowiącą załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
  • logotyp projektu z napisem „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Zamawiający nie dopuszcza ww. logotypów na gadżetach stanowiących przedmiot zamówienia w postaci jednokolorowych nadruków. Ww. logotypy winny być w postaci kolorowych nadruków.

 

3) BIDON - czy bidon koniecznie musi mieć ustnik tego typu? czy można zarekomendować inny rodzaj? i z innym zamknięciem?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza bidonu z ustnikiem innego typu z zamknięciem innego rodzaju niż określony w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


przejdź do ogłoszenia

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij