Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - OR-II.273.11.2018 - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy"

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zduńska Wola, dn. 05.02.2018 r.

OR-II.273.11.2018

Dotyczy: zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy”.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

 

Zgodnie z pkt 5 rozdziału XVI Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społecznew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy” z dnia 30.01.2018 r., Zamawiający modyfikuje treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, poprzez:1. Zmianę zapisu w rozdz. VII pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:

„Termin składania ofert: 07.02.2018 r., godz. 11:00”

o zapis o następującej treści:

„Termin składania ofert: 08.02.2018 r., godz. 11:00”.

 

2. Zmianę zapisu w rozdz. VII pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:

„Termin otwarcia ofert: 07.02.2018 r., godz. 11:30”

o zapis o następującej treści:

„Termin otwarcia ofert: 08.02.2018 r., godz. 11:30”

 

3. Zmianę zapisu rozdz. XII pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:

„Oferta dotycząca zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy”. Nie otwierać przed dniem 07.02.2018 roku, do godz. 11:30”

o zapis o następującej treści:

„Oferta dotycząca zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na okres 24 miesięcy”. Nie otwierać przed dniem 08.02.2018 roku, do godz. 11:30”

 

4. Zmianę zapisu § 4 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:

„2) w wysokości 500,00 zł za każdy udokumentowany przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów rozdziału III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1”


o zapis o następującej treści:

„2) w wysokości 500,00 zł za każdy udokumentowany przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę z zapisów rozdz. III pkt 2 ppkt 11 Ogłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1”.

 

5. Dodanie zapisu w pkt. 8 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o treści:

„Wycena dotyczy wysyłania przesyłek w gabarycie A, tj.:

1) dla przesyłek listowych:

- Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

- Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.

2) dla paczek pocztowych:

- Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,

- Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm”.

 

Ponadto zmianie ulegnie tabela wyceny w zakresie zwrotu przesyłek listowych oraz paczek. Wycena w zakresie zwrotów obejmuje zwrot przesyłek listowych o masie do
350 g, oraz zwrot paczek o masie do 1 kg. Zmodyfikowany Formularz oferty zostanie zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego.

 

Pozostała treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne oraz załączników do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pozostaje bez zmian.


przejdź do ogłoszenia


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij